Τον αγαπητό  μας βαφτιστικό και ξάδελφο Παναγιώτη Μ.Αλεξιάδη συγχαίρομε για την απόκτηση του πτυχίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών αριστούχος  πρώτους  μεταξύ  αριστούχων  και του ευχόμαστε πάντα πρώτος και καλύτερος!

Με αγάπη
Νονά Σοφία Ανδρέου
Λεωνίδας, Κάλλη Μελισσηνού

Παναγιώτης Μ. Αλεξιάδης

Παναγιώτης Μ. Αλεξιάδης