Την 3η Αυγούστου 2022, παρουσία του Μέλους της Κεντρικής Πολιτικής  Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Βάιου Καλοπήτα, τα πέντε (5) κάτωθι αναφερόμενα εκλεγμένα μέλη της  Σ.Ε. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, όπως αυτά προέκυψαν από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 08 Μαΐου 2022, συγκροτήθηκαν σε σώμα εκλέγοντας τη Συντονιστική Γραμματεία της Τοπικής Οργάνωσης του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου η οποία συγκροτήθηκε με ομοφωνία, ως ακολούθως:

Συντονιστής: Σοφία Ζούλη

Αναπληρωτής Συντονιστής: Μανώλης Μαστροπαύλος  

Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωάννης Σοφίλλας

Οργανωτική Υπεύθυνη: Πελαγία Καμπούρη

Ταμίας: Νίκος Παπαγεωργίου