Την 28/3/2015 συνήλθε το Νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο αναδείχθηκε από τις εκλογές της 22/3/2015 και συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:


Πρόεδρος Αγγέλικα Λάμπρου
Α’ Αντιπρόεδρος: Γιώργος Μ. Σκευοφύλακας
Β’ Αντιπρόεδρος: Νίκος Α. Παυλίδης
Γραμματέας: Στέλλα Οικονομίδου – Χιωτάκη
Ειδική Γραμματέας: Φανή Αναστασιάδη
Ταμίας: Φωτεινή Στέργου
Βοηθός Ταμία: Χριστίνα Καμαράτου
Εφοροι Περιουσίας: Στέϊου Πολεμικού, Φανή Ευαγγελίδου, Σοφία Καρίκη
Υπεύθυνη Εκδηλώσεων: Μαράι Καπετανάκη
Α’ αναπλ. μέλος; Δανάη Μαστρομηνά
Β’ αναπλ. μέλος; Μιχάλης Κοντός

Το νέο ∆ιοικητικό συμβούλιο θέλει να ευχαριστήσει τα μέλη του Συλλόγου για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό τους και υπόσχεται να εργαστεί δυναμικά και υπεύθυνα για την προαγωγή των στόχων του Συλλόγου και την πρόοδο του νησιού.

(Πηγή: Η Ροδιακή)