Ποσό 18,5 εκατομμυρίων ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (του 2022) κατανέμεται στους δήμους της Δωδεκανήσου.

Πρόκειται για τα έσοδα που αντιστοιχούν στους δήμους της Δωδεκανήσου από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2021. Η απόφαση κατανομής εκδόθηκε χθες από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα και ειδικότερα, αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής:


«Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 18.500.000,00€, το οποίο αποτελεί το δικαιούμενο ποσό των Δήμων του Νομού Δωδεκανήσου από τα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 2021, ως ακολούθως:

Τα ανωτέρω ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ».