Στις 24 Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, συνεδριάζει  το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση μελέτης ασφαλτοστρώσεων Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Σπανός).
 2. Αίτημα λήψης δανείου για την χρηματοδότηση του έργου: Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Λάμπρος).
 3. Έγκριση μελέτης επισκευής Κοινοτικού Μεγάρου Ολύμπου Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Σπανός).
 4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
 5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης (2ου Τριμήνου) εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
 6. Εισήγηση για διαγραφή ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
 7. Ακύρωση ταμειακών βεβαιώσεων σύμφωνα με την αρίθμ. Α1920/2016 τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – υπόθεση Γεργατσούλης Α.Ε (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
 8. Έγκριση επέκτασης Δ.Φ. στην περιοχή Κούρι Βωλάδος του Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Σπανός).
 9. Έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην Δημοτική Ενότητα Ολύμπου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Σπανός).
 10. Έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8ΚVA για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στη διεύθυνση Πολυιατρείο Ολύμπου Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Σπανός).
 11. Επέκταση δικτύου Χ.Τ. για την τοποθέτηση τριών (3) Φ.Σ. σε τρεις νέους στύλους στην περιοχή «Κατεατά-Σταυρί» της Τ.Κ. Μενετών από το αντλιοστάσιο του Δήμου μέχρι την οικία Εμμανουήλ Σεβδαλή του Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Σπανός).
 12. Έγκριση διενέργειας παροχής Υπηρεσίας από ιδιώτη “Αποκομιδή – Περισυλλογή Απορριμμάτων, μπαζιών, κλαδιών κλπ με ζώο στην ΤΚ Μεσοχωρίου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Σπανός).
 13. Έγκριση των Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Ταχυμεταφορών Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).

  Πηγάδια, Κάρπαθος.

 14. Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Δημιουργία τουριστικής ταυτότητας (Brand name) στρατηγικού σχεδιασμού (marketing) σε χρονικό ορίζοντα τριετίας (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
 15. Έγκριση των Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης για την παροχή των υπηρεσιών:
  α) Παρακολούθηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και
  β) Παρακολούθηση του κυκλώματος ΦΠΑ στην υπηρεσία ύδρευσης (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
 16. Έγκριση των Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας: Απομαγνητοφώνηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
 17. Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας: Συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
 18. Έγκριση των Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας: Εκκαθάριση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
 19. Σύσταση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, ελέγχου κοινοχρήστων χώρων, μίσθωσης αιγιαλού και παραλίας (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Λάμπρος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Θεμ. Νισύριος