Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Κάσου παρέστη ο Τομεάρχης Τουρισμού και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, που επισκέφθηκε το νησί μετά τις καταστροφές από την πρόσφατη θεομηνία.

Ο κ. Κόνσολας άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τις τοποθετήσεις όλων στο δημοτικό συμβούλιο του νησιού, ενώ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συζητήσει με κατοίκους της Κάσου.

Ο Βουλευτής επισήμανε την ανάγκη εκπόνησης μελετών για τη διευθέτηση των χειμάρρων και για την υλοποίηση έργων στην κατεύθυνση της αντιπλημμυρικής προστασίας του νησιού.

Κατέθεσε, μάλιστα, και σχετική Ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών, στην οποία επισημαίνει τις εγγενείς αδυναμίες που υπάρχουν λόγω της έλλειψης τεχνικής υπηρεσίας, της απόλυτης υποστελέχωσης του Δήμου Κάσου, αλλά και της έλλειψης ιδίων πόρων του Δήμου για να χρηματοδοτήσει μελέτες και έργα.

Ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας με το Δημοτικό Συμβούλιο της Κάσου

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2017
Αρ.Πρ.: 4944/10.4.2017

E Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Άμεση ανάγκη η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση έργων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Κάσου»

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα η Κάσος υπέστη μεγάλες ζημιές από πλημμυρικά φαινόμενα που προήλθαν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Για το ζήτημα αυτό σας είχα καταθέσει και σχετική Ερώτηση στις 31 Μαρτίου με αρ.πρ.: 4679.

Πέρα από την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των ζημιών στο οδικό δίκτυο, υπάρχει και μία άλλη επιτακτική ανάγκη: η αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού.

Οφείλω να σας επισημάνω ότι ο Δήμος Κάσου είναι ο πλέον υποστελεχωμένος νησιωτικός δήμος, δεν διαθέτει προσωπικό ούτε και τεχνική υπηρεσία.

Αυτή τη στιγμή, αναδεικνύεται ως άμεση προτεραιότητα η εκπόνηση μελετών για τη διευθέτηση των χειμάρρων, αλλά και την εκτέλεση των απαιτούμενων και αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων.

Η έλλειψη τεχνικής υπηρεσίας και προσωπικού αλλά κυρίως η έλλειψη πόρων, επιβάλλουν την ανάληψη πρωτοβουλίας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Εάν στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Κάσου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου