Με το παρόν σας ενημερώνουμε και έπειτα από τη διενέργεια διαδικασιών αναβάθμισης των υπηρεσιών του τηλεφωνικού μας κέντρου (υπογραφή σχετικής σύμβασης υπηρεσιών εξωτερικής τηλεφωνίας «ΣΥΖΕΥΞΙΣ») πως το Γ.Ν. Καρπάθου διαθέτει τον παρακάτω νέο τηλεφωνικό αριθμό κλήσεων τον οποίο και θα πρέπει εφεξής να χρησιμοποιείτε 22453 60000

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Σημειώνεται πως πλέον κατά την έναρξη της κλήσης υπάρχουν ηχογραφημένες οδηγίες αναφορικά με την επιλογή του επιθυμητού τμήματος της νοσηλευτικής μας μονάδας. 

 Με εκτίμηση,   

Στασινόπουλος Βασίλειος

Διοικητής Γ.Ν. Καρπάθου