“Πάνω Χορός”.

Oι Σκοποί και τα Τραγούδια της Καρπάθου-Κασου” είναι από το αρχείο του ιατρού Γωργίου Μιχαήλ Γεωργίου τα οποία ηχογραφήθηκαν στο σπίτι του, Σαχτούρη 58, στον Πειραιά.
Οι ηχογραφήσεις αυτές αναμεταδίδοντο κάθε εμβομάδα,μία ώρα,από τον Εθνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος,σε ειδική εκπομπή την οποία επιμελείτο ο κ. Γεωργίου.
Aπαγορεύεται η αναπαραγωγή ολική,μερική του περιεχομένου “Οι Σκοποί και τα Τραγούδια της Καρπάθου-Κάσου” με οποιονδήποτε τρόπο.