Θεωρώ υποχρέωση μου να σας ενημερώσω ότι στις 5 Ιουλίου με κάλεσαν για σύσκεψη στο γραφείο Δημάρχου όπου και παρευρίσκονταν ο Δήμαρχος Καρπάθου, ο Αντιδήμαρχος κ.Παραγυιός, ο Αντιδήμαρχος κ.Βασιλαράκης,  και ο εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Τσαμπουνιεράκης.   

Επίσης παρευρίσκονταν ο δικηγόρος του Δήμου κ.Χριστοδουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας κ.Λιάγκας, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Γεργατσούλης και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Λογιστηρίου κ.Κρέτσης (και πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων).

Εντελώς αιφνιδιαστικά και χωρίς κανένα απολύτως λόγο δέχθηκα απαράδεκτη επίθεση από τους Αντιδημάρχους με φωνές, ανυπόστατες αναληθείς κατηγορίες ότι παρεμποδίζω τις εργασίες του Δήμου με την άρνηση έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης ισχυριζόμενοι μάλιστα ότι δεν έχω δικαίωμα άρνησης έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, μολονότι αυτό προβλέπεται ρητώς από το ΠΔ 80/2016.

Μάλιστα, βάσει του άνω ΠΔ η άρνηση  ανάληψης υποχρέωσης συνιστά υποχρέωση μου, ο δε διατάκτης, εφόσον διαφωνεί έχει το δικαίωμα να μου δώσει εντολή ανάληψης υποχρέωσης με ευθύνη του.

Σημειωτέον ότι από την ανάληψη των καθηκόντων μου μέχρι και σήμερα ουδεμία άρνηση ανάληψης υποχρέωσης υπήρχε εκ μέρους μου αλλά μόνον αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών -στις περιπτώσεις που έλειπαν- ώστε η πληρωμή να είναι νόμιμη.

Πρέπει να επισημάνω επίσης ότι στην σύσκεψη αμφισβήτησαν την υποχρέωση μου να ζητώ τα απαιτούμενα σύμφωνα με τον νόμο δικαιολογητικά ώστε η πληρωμή να είναι σύννομη. 

Μοναδική έγγραφη άρνηση μου υπογραφής χρηματικού εντάλματος έγινε την ίδια ημέρα, 5 Ιουλίου 2022   για σοβαρούς λόγους και παραλείψεις οι οποίες ήταν αδύνατο να διορθωθούν γιατί είχε ήδη εκδοθεί  το τιμολόγιο. Στο γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται και η επίθεση στο πρόσωπο μου.

Όταν η κατάσταση ξέφυγε και άρχισαν οι ανυπόστατες προσβολές στο πρόσωπο μου (ότι «τα κάνω επίτηδες και έχω άρνηση στα πάντα και καθυστερώ τα πάντα και ζητάω ότι μου καπνίσει και ότι άσχετο έχω μέσα στο κεφάλι μου»), περί ώρα 14:40 περίπου ευρισκομένη πλέον σε στάδιο ψυχικής και σωματικής κατάρρευσης  από την συμπεριφορά τους και μη μπορώντας να αντέξω άλλο αποχώρησα. 

Λόγω του ότι αισθάνθηκα μεγάλη αδιαθεσία τηλεφώνησα στον σύζυγο μου ο οποίος με πήγε αμέσως με το αμάξι του σε γιατρό παθολόγο ο οποίος διαπίστωσε κρίση πανικού με σύνοδο ταχυκαρδίας και μου χορήγησε τριήμερη αναρρωτική άδεια την οποία θα διαβιβάσω στο τμήμα προσωπικού αμέσως μετά την επιστροφή μου στην υπηρεσία. 

Για το λόγο αυτό είναι αδύνατο να παραστώ κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της στις 7 Ιουλίου 2022 όπου θα συζητηθεί το θέμα του Ισολογισμού 2020. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

                         ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ