Σήμερα 26 Μαρτίου 2016 έφυγε για τον ουρανό, ο αγαπητός αδελφός και συνλλειτουργός μας Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Οικονομίδης