Μια μεγάλη οδική παρέμβαση, που στόχο έχει την αναβάθμιση του οδικού δικτύου των νησιών Καρπάθου – Κάσου και την ενίσχυση της ασφάλειας για τους χρήστες του, περνά στο στάδιο της υλοποίησης. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, μετά και την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού, υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για το έργο «Σήμανση – Ασφάλιση Οδικού Δικτύου Καρπάθου – Κάσου», ύψους 580.150,00 ευρώ.

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΔΙΕΣ ΚΑΣΟΣ! Φωτό: Νικήτας Καμπούρης.

Το έργο περιλαμβάνεται στον συνολικό προγραμματισμό της Περιφερειακής αρχής, για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας – τομέα όπου η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου δίνει ιδιαίτερη έμφαση – και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με συνεχή διάθεση μεγάλου μέρους των διαθέσιμων πόρων της.

ΦΟΙΝΙΚΙ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ! Φωτό: Μαρία Λοιζου

Η τεχνική μελέτη του έργου αφορά σε εργασίες ασφάλισης και σήμανσης του επαρχιακού οδικού δικτύου στα νησιά της Καρπάθου και της Κάσου, με την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων αναγγελίας κινδύνου καθώς και ρυθμιστικών πινακίδων αλλά και πλευρικών πληροφοριακών αντανακλαστικών πινακίδων, σε θέσεις διασταυρώσεων.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ν. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.