ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ

Καθημερινά νιώθω πολύ ευτυχής που ζω στο όμορφο νησί της Καρπάθου, το νησί που αγαπώ όλη μου τη ζωή. Πρωτοήρθα εδώ όταν ήμουν τεσσάρων ετών και έμενα με τον παππού μου και τη γιαγιά μου. Έκτοτε επέστρεφα στο νησί σχεδόν κάθε χρόνο, μέχρι που εγκαταστάθηκα εδώ μόνιμα το 2008. Μερικοί πιθανό να με γνωρίζουν από τα Πηγάδια, αλλά να μη γνωρίζουν πολλά για μένα. Δράττομαι λοιπόν της ευκαιρίας να μοιρασθώ μαζί σας μερικά πράγματα για μένα.

ΣΕΒΑ ΧΗΡΑ

Γεννήθηκα, μεγάλωσα και σπούδασα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και για παραπάνω από 15 έτη εργάσθηκα ως “paralegal” ( Βοηθός Nομικός Επαγγελματίας) στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, εργαζόμενη για δύο από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στη χώρα. Εδώ στην Κάρπαθο, αυτά τα εφόδια και αυτή η εμπειρία μου δίνουν τη δυνατότητα να είμαι χρήσιμη στους κατοίκους της Καρπάθου, με τις υποθέσεις τους που σχετίζονται με θέματα υπηκοότητας, συνταξιοδοτικά, νομικά, τραπεζικά, ντοκουμέντα και πιστοποιητικά από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και είμαι ευτυχής που έχω καταφέρει να βοηθήσω τόσους πολλούς συμπατριώτες μου Καρπάθιους.

Μου απονεμήθηκε ο τίτλος board of director του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου του Νιου Τζέρσεϊ, συνεργαζόμενη με τις δημοτικές Αρχές και την επιχειρηματική κοινότητα, που εστίασαν στη δημιουργία σχεδίων λύσεων για υποδομές και διοίκηση πόλεων, προγράμματα τουρισμού για μικρές πόλεις με οικονομικά προβλήματα, και επιχειρηματικές κοινότητες με εποχικές οικονομίες. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο ήμασταν ικανοί να αποδείξουμε πόσο δραματικά μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο όταν οι δημοτικές Αρχές, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες συνεργάζονται. Αυτές οι κοινότητες, που κάποτε είχαν μόνο προβλήματα και λίγες ελπίδες, τώρα έχουν μεταμορφωθεί σε καθαρές και όμορφες πόλεις με ευημερούσες επιχειρηματικές περιοχές και οικονομίες, και έχοντας αναδειχθεί ως δύο από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Αμερική, χρόνο με το χρόνο. 

Πιστεύω ακράδαντα και αισθάνομαι πως όλοι οι Καρπάθιοι έχουν κάτι να προσφέρουν για το καλό του νησιού μας, των κατοίκων του και της οικονομίας του. Θα είναι τιμή μου να είμαι σε θέση να προσφέρω τη βοήθειά μου προς επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στο νησί μαας, και ειδικότερα στα Πηγάδια. Χρειαζόμαστε νέες λύσεις καθώς επίσης δοκιμασμένες μεθόδους προς επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νησί μας.: 

 • Καθαρίζοντας το περιβάλλον μας
 • Προγράμματα για τα σκουπίδια και την ανακύκλωση Διατηρήσιμες και λειτουργικές υποδομές όπως το αποχετευτικό, η ύδρευση, το οδικό δίκτυο και η ασφάλεια 
 • Ένα ασφαλές και όμορφο σχολείο για τα παιδιά μας, με περισσότερα προγράμματα προς ανέλιξη την εκπαίδευσή τους και το πνεύματά τους 
 • Ένα πραγματικό και πλήρες σχέδιο για τον ευπρεπισμό και την καθημερινή ειτουργικότητα Των Πηγαδίων 
 • Η προστασία και η φροντίδα των ζώων. Λύσεις για την υγεία, την ασφάλεια και την καλή μεταχείριση των ζώων και τη δημιουργία ενός προγράμματος για τις υιοθεσίες των αδέσποτων. 

Δεν είναι αρκετό να θέλουμε αλλαγή, πρέπει και να την κάνουμε πράξη την αλλαγή, όλοι μας! Προκειμένου να την κάνουμε πράξη, ο τρόπος σκέψης και οι μέθοδοί μας πρέπει να αλλάξουν, και πρέπει να είμαστε πρόθυμοι για λύσεις που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές σε άλλα μέρη. Τα προβλήματα του νησιού μας δεν είναι ούτε νέα ούτε μοναδικά, και προκειμένου να τα επιλύσουμε, πρέπει όχι μόνο να εφαρμόσουμε καλύτερες λύσεις, αλλά και να δημιουργήσουμε έναν νέο τρόπο σκέψης, τη διάθεση για όλους μας να δουλέψουμε προς τους κοινούς στόχους που θα ωφελήσουν τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και την ωραία μας Κάρπαθο. 

Πιστεύω πως το παρελθόν μου, η εμπειρία μου και η διάθεσή μου μπορούν να βοηθήσουν στο να κάνουμε αυτές τις αλλαγές προς όφελος του νησιού μας, και θα περιμένω την ευκαιρία να τις πραγματοποιήσω. 

 EXPERIENCE AND NEW IDEAS 

Every day I feel very fortunate to be living on our beautiful island of Karpathos, this island that I have loved all my life, and first came to when I was four years old to live with my grandparents, returning nearly every year since then, until I was able to finally make it my permanent home in 2008. Some might recognize me from Pigadia, but not know much about me, so I’d like to take this opportunity to share with you some things about myself. 

I was born, raised and educated in the United States and have spent over 15 years as a paralegal in New York City and New Jersey working for two of the largest law firms and corporations in the country. Here in Karpathos, this experience and those resources, gives me the opportunity to be of service to the residents of Karpathos with their matters related to citizenship, pensions, legal, banking, legal documents and certificates from the USA, Canada, Australia and the U.K, and I’m happy to have been able to help so many of my fellow Karpathians. 

I was also named a board of director for the Chamber of Commerce in New Jersey, working with municipal government and the business community, which focused on creating solution plans for infrastructure and city management, tourism programs for small cities with financial problems, and business communities with seasonal economies. During this time we were able to prove how dramatically things can change for the better when municipal government, businesses and citizens come together to work in cooperation. These communities, once seeing only problems and feeling little hope, have now been transformed into clean and beautifully maintained cities with thriving business districts and economies, and have been named two of the most popular tourism destinations in America, year after year. 

I very much believe and feel that every Karpathian has something that they can contribute to the greater good of our island, it’s residents and economy. I would be honored to be able to offer my help in assisting towards solving the critical problems that we face on our island, and most especially in Pigadia. We need new solutions as well as proven methods for solving the problems faced by our island. 

 • Cleaning up our environment
 • Garbage & Recycling Programs
 • Sustainable, well functioning and properly maintained infrastructure such as sewar, water, roads and safety
 • A safe and beautiful school for our children with more programs to enrich their minds and spirts
 • A real and complete plan for the beautification and daily maintenance of Pigadia.
 • The protection and care of animals. Health, safety and welfare solutions and the creation of a program for the adoption of stray animals.

It’s not enough to want change, we must create change, all of us! In order to create change, our thinking and methods must change, and we must be open to solutions that have proven effective in other places. Our island’s problems are not new nor are they unique, and in order to solve them, we must use not only better solutions, but create a new shared mindset, a willingness for us all to work towards the common goals that benefit our residents, our businesses, and our beautiful Karpathos. 

I believe my background, experience and desire can help towards making these changes to the benefit of our island, and I would welcome the opportunity to do so. Thank you for your consideration.