Είναι πάγια θέση της παράταξης μας να εκφράζεται καθαρά και με σαφήνεια στα θέματα , που αφορούν το νησί μας ,το Ροδίτη και τη Ροδίτισσα.

Έτσι  και στο θέμα  της δημιουργίας υποσταθμού υποβιβασμού τάσης  στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στην πόλη μας εκφράζουμε τις εξής  βασικές αρχές:

1) Από ασκούντες δημόσιο έργο και υπηρεσία με την ευρεία έννοια ,πάντα θέλουμε έρευνα και παρουσίαση πολλών εναλλακτικών λύσεων ανεξαρτήτως κόστους.   Αυτό μέχρι σήμερα δεν το είδαμε.

2) Θέλουμε νομοθεσία που να δίνει δυνατότητα  ελέγχου  στις τοπικές κοινωνίες .

3) Θέλουμε Βουλή και νομοθετική λειτουργία που να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον  και όχι το ατομικό.

4)  Ο Δήμος ,το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι τα όργανα που φέρνουν στο κέντρο τη φωνή του πολίτη, όσο αδύναμη και ασθενής και αν είναι ,μπροστά  στις μεγάλες εταιρείες και τα μεγάλα συμφέροντα.

5) Και σήμερα με ευθύνη της Βουλής μας κατά τα  προηγούμενα χρόνια , τόσο σ’ αυτά τα θέματα, όσο και στα θέματα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, έχουν δοθεί απαράδεκτα προνόμια , που καθιστούν τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας σταθμών  ανεξέλεγκτες , όχι μόνο για τον απλό πολίτη, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση, ως αρχή που πρέπει να ασκεί τοπικό έλεγχο και να διασφαλίζει ειδικά τα θέματα υγείας των πολιτών, θέματα μοναδικά σημαντικά.

6) Και στη Ρόδο έχουμε προβλήματα τέτοιας μορφής.

7) Ο πολίτης ουσιαστικά απροστάτευτος, γίνεται προσπάθεια  να πεισθεί ,όταν μέχρι σήμερα οι δημόσιες αρχές  και οι μονοπωλιακές εταιρείες, δρουν με αποκλειστικό σκοπό το συμφέρον τους.

8) Και στο θέμα αυτό, αλλά και στα  θέματα  της κινητής τηλεφωνίας ,ο Δήμος μας πρέπει να μπει μπροστά .

Να γίνει η φωνή των κατοίκων .

Να υπερβεί τον εαυτό του .

Να  λάβει μέτρα.

Ο Στράτος Καρίκης

Ξεκάθαρη λοιπόν η θέση μας και καλούμε πρώτα το Δήμο να υπερασπισθεί τον κύριο σκοπό του.

Υπάρχει ρητή και εκφρασμένη άποψη του δημοτικού συμβουλίου και πρέπει να εφαρμοσθεί.

Πλάγιες πόρτες καταπάτησης αυτής της απόφασης ,δεν πρέπει να ανοίξουν  και ειδικά εκ των έσω.

Ναι  στην ενεργειακή επάρκεια του νησιού μέσα από λύσεις , που να είναι σεβαστές από τους ίδιους τους κατοίκους .

Διαφορετική  εξέλιξη  θα δημιουργήσει ευθύνες  που θα είναι  σημαντικές.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ

Στράτος Καρίκης
Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Δ.Σ.