“Αν το παιδί μάθη να σκέπτεται από την αρχή για την αρετή, απόκτησε πλούτο μεγαλύτερο από κάθε άλλο και δόξα μεγαλύτερη.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Εικόνα του τέμπλου στην Παναγία Μενετών Καρπάθου

Δεν θα κατορθώσεις τίποτε το σπουδαίο, αν μάθης το παιδί σου κάποια τέχνη και την αρχαία φιλοσοφία με την οποία θα αποκτήσει χρήματα, όσο αν διδάξης την τέχνη με την οποία θα περιφρονήσει τα χρήματα.

Αν θέλεις να το κάνης πλούσιο, κάνε το με το τρόπο αυτό.

Διότι πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει ανάγκη από πολλά χρήματα και τον περιτριγυρίζουν πολλά αγαθά, αλλά εκείνος που δεν έχει ανάγκη από τίποτε.

Αυτό να μάθης τον γυιό σου, αυτό να διδάξης, αυτός είναι ο μεγαλύτερος πλούτος”.