Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον σύλλογο “ΟΜΟΝΟΙΑ” Απερίου για την δωρεά και την αμέριστη στήριξη.

Ευχαριστούμε τον Νίκο Καψαλάκη( Πανμεταλική Καψαλάκης) το Ντίνο Ζαβολάκη και τον Νίκο Ρεχμάτη για την διαμόρφωση του βυτίου.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νίκο το Λεντάρη για την δωρεά του μεγάλου τζαμιού κάλυψης ταμπλό.
Η δωρεά της αντλίας θα μας βοηθήσει σε περίπτωση γενικευμένου συμβάντος

να πετύχουμε συνεχή πλήρωση των οχημάτων μας με καύσιμα χωρίς να χρειάζεται επιστροφή στο κλιμάκιο με την επακόλουθη χρόνο τριβή.

Ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους οι οποίοι με προσωπικούς κόπους έφεραν το αποτέλεσμα που βλέπεται δουλεύοντας στην αφάνεια αλλά πολύ αποτελεσματικά.
Το νησί με κάθε τέτοια ενέργεια και προσφορά είναι ακόμα πιο ασφαλές!!!!!!!!!
Εκ της διοικήσεως και του συνόλου του προσωπικού του κλιμακίου