1η ημέρα του 3ου Θερινού Σχολείου: Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2018 ξεκίνησαν τα μαθήματα στο 3ο Θερινό Σχολείο, στις Πυλές Καρπάθου.

Αρχικά τέλεσε τον Αγιασμό ο Δάσκαλος π.Καλλίνικος και καλωσόρισε τα 35 παιδιά, που γράφτηκαν ως εκείνη τη μέρα.

Μετά το ωραίο κέρασμα πραγματοποιήθηκε το πρώτο μάθημα μουσικής, με βασικές γνώσεις για τις νότες, γνωριμία με τις βασικές ομάδες οργάνων και το ωραίο παραδοσιακό κωνσταντινουπολίτικο τραγούδι “Χίλια καλώς ορίσατε”, που δίδαξε ο κ.Χρήστος Γκουτσούλας, Θεολόγος, Πρωτοψάλτης και Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, εξ Αθηνών.

1η ημέρα του 3ου Θερινού Σχολείου στις Πυλές Καρπάθου

1η ημέρα του 3ου Θερινού Σχολείου στις Πυλές Καρπάθου

1η ημέρα του 3ου Θερινού Σχολείου στις Πυλές Καρπάθου

1η ημέρα του 3ου Θερινού Σχολείου στις Πυλές Καρπάθου

1η ημέρα του 3ου Θερινού Σχολείου στις Πυλές Καρπάθου

1η ημέρα του 3ου Θερινού Σχολείου στις Πυλές Καρπάθου

Συνέχισε στο ένα τμήμα των μεγάλων μαθητών Δ-Στ η Φιλόλογος κ. Κυριακή Ψαρού-Γκουτσούλα, με θέμα την αναγνώριση των συναισθημάτων και τη διαχείρισή τους.

Τα παιδιά ήρθαν σε γνωριμία με τα συναισθήματα, τη διάκρισή τους και τους τρόπους εκδήλωσής τους. Στη συνέχεια κατανόησαν τη σχέση ανάμεσα στη σκέψη και τα συναισθήματα.

1η ημέρα του 3ου Θερινού Σχολείου στις Πυλές Καρπάθου

1η ημέρα του 3ου Θερινού Σχολείου στις Πυλές Καρπάθου

1η ημέρα του 3ου Θερινού Σχολείου στις Πυλές Καρπάθου

1η ημέρα του 3ου Θερινού Σχολείου στις Πυλές Καρπάθου

Τέλος, ασκήθηκαν στην αλλαγή αρνητικών σκέψεων και στην εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων. Στα μικρά, Α-Γ΄, στο μάθημα “Ορθόδοξη Κατήχηση”, δίδαξε ο π. Καλλίνικος για το σημείο του σταυρού, τη δύναμή του και την ιστορία του.

1η ημέρα του 3ου Θερινού Σχολείου στις Πυλές Καρπάθου

1η ημέρα του 3ου Θερινού Σχολείου στις Πυλές Καρπάθου

1η ημέρα του 3ου Θερινού Σχολείου στις Πυλές Καρπάθου