Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 λειτουργήθηκε το ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης-Αγίου Αντωνίου, στις Πυλές Καρπάθου. Ο π.Καλλίνικος αναφέρθηκε στα μαρτύρια της Αγίας Καλλιόπης και στην υπομονή στα δικά μας “μαρτύρια”. Η κ.Μαρία Σακελλιάδη, όπως πάντα, μας κέρασε με το χαμόγελό της και τα ωραία μεζεδάκια! Όπως και οι πολλές Καλλιόπες που γιόρταζαν! Και του χρόνου!

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης - Αγίου Αντωνίου στις Πυλές

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης – Αγίου Αντωνίου στις Πυλές

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης - Αγίου Αντωνίου στις Πυλές

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης – Αγίου Αντωνίου στις Πυλές

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης - Αγίου Αντωνίου στις Πυλές

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης – Αγίου Αντωνίου στις Πυλές

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης - Αγίου Αντωνίου στις Πυλές

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης – Αγίου Αντωνίου στις Πυλές

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης - Αγίου Αντωνίου στις Πυλές

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης – Αγίου Αντωνίου στις Πυλές

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης - Αγίου Αντωνίου στις Πυλές

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης – Αγίου Αντωνίου στις Πυλές

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης - Αγίου Αντωνίου στις Πυλές

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης – Αγίου Αντωνίου στις Πυλές

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης - Αγίου Αντωνίου στις Πυλές

Απο τη λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας Καλλιόπης – Αγίου Αντωνίου στις Πυλές