Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και  Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάνος Κόνσολας, αναδεικνύει το ζήτημα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας και διατήρησης και ενίσχυσης της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισής της, με Ερώτηση που κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Κόνσολας με πρότασή του στο Υπουργείο, τονίζει την ανάγκη έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για το χαρακτηρισμό της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Βόρειας Καρπάθου, της νήσου Σαρίας και των Αστακιδονησίων, ως «Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο» (Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α) και την ενδυνάμωση του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας με επιστημονικό προσωπικό.

Η αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων διαχείρισης του υφιστάμενου φορέα στην περιοχή αρμοδιότητάς του και η εύρυθμη λειτουργία του, θα είναι εφικτές μόνο με την ενίσχυσή του από το Υπουργείο, ώστε να μπορούν να προβληθούν όχι μόνο οι αξίες του τόπου μας, αλλά να διατηρηθεί ανέπαφος ο φυσικός του πλούτος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ.Κόνσολα:

Αρ.Πρωτ.
5120/24.4.2017

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κύριε Υπουργέ,

Θέμα: «Την άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας ως «Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο» και τη διασφάλιση της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας ζητά ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας»

Η ακριτική Κάρπαθος αποτελεί μια περιοχή εξέχουσας σημασίας με ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά. Η υψηλή οικολογική αξία της, την ανάγει σε μια από τις σημαντικότερες περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα στην Ελλάδα.

Στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου, στοιχεία όπως ο μικρός πληθυσμός, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής των κατοίκων, αλλά και η έλλειψη μαζικού τουρισμού έχουν επηρεάσει σε μικρό βαθμό το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Τα νησιά του Αιγαίου αποτελούν κύρια μεταναστευτική οδό για πολλά είδη πτηνών, ενώ ο σημαντικός βαθμός ενδημισμού ειδών χλωρίδας και πανίδας των νησιωτικών περιοχών ενισχύει την μοναδικότητά τους.

Η θεσμοθέτηση του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας, του μοναδικού Φορέα Διαχείρισης στο Νότιο Αιγαίο, αποτέλεσε αναμφισβήτητα τα τελευταία χρόνια μια σημαντική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού στα ευρωπαϊκά πρότυπα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.

Η ανάγκη για προστασία και διατήρηση του σημαντικού πληθυσμού της απειλούμενης με εξαφάνιση Μεσογειακής φώκιας, που ζει και αναπαράγεται στην περιοχή, του μεγάλου αριθμού σπάνιων και ενδημικών φυτικών και ζωικών ειδών, καθώς και των ενδιαιτημάτων τους, της πλούσιας ορνιθοπανίδας, των χερσαίων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ευρωπαϊκού και μεσογειακού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα αυτών της παράκτιας ζώνης και των υποθαλάσσιων λιβαδιών της Ποσειδωνίας, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την ενίσχυση και προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, των παραδοσιακών ασχολιών και δραστηριοτήτων και των ήπιων μορφών τουρισμού, συνηγορούν στην ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας στο Νότιο Αιγαίο, ενδυναμώνοντας τον ώστε να λειτουργήσει πιλοτικά για όλο το Ν. Αιγαίο.

Η εφαρμογή ενός αυστηρού θεσμικού πλαισίου, με την ίδρυση του «Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου Βόρειας Καρπάθου, νήσου Σαρίας και Αστακιδονησίων» θα αποτελέσει ένα καθοριστικό βήμα για την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Προστατευόμενη Περιοχή, και θα αναδείξει τον Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας ως βασικό πυλώνα προστασίας και διαχείρισης των οικοσυστημάτων του νότιου Αιγαίου.

Η στελέχωση του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας με επιστημονικό προσωπικό θα πρέπει να αποτελέσει ζήτημα άμεσης προτεραιότητας του Υπουργείου, ώστε να μπορεί να διασφαλισθεί το έργο του φορέα και να ενισχυθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού (καταδυτικός, περιηγητικός, αγροτουρισμός), αλλά και να αποτελέσει το Αιγαίο πόλο έλξης για τους επισκέπτες που θα γνωρίσουν ταυτόχρονα την πολιτιστική και ιστορική παράδοση των νησιών μας.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται οι Κύριος Υπουργός

  1. Προτίθεται ο Υπουργός να προβεί στην επίσπευση έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Βόρειας Καρπάθου, της νήσου Σαρίας και των Αστακιδονησίων, ως «Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο» (Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α);
  2. Προτίθεται να εγκρίνει την στελέχωση του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας με επιστημονικό προσωπικό;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου