- Καρπαθιακή - https://www.karpathiaki.gr -

Πρόταση του Λιμενικού Ταμείου για το λιμάνι Καρπάθου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Λ. Ταμείου, μετά και από την τελευταία απόφαση της ΕΣΑΛ που δεν ενέκρινε την λύση Γααρόνησου και ύστερα από σχετική αναφορά μας με το υπ αριθμ. ΔΤΥ45?14-1-2019 έγγραφό της προς την Περιφέρεια ΝΑ και το Δήμο Καρπάθου γνωστοποιεί τις απόψεις της επί του θέματος της μελέτης του λιμανιού της Καρπάθου και προτείνει λύση με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών την επόμενη 50ετία.

Η λύση που προτείνει το Λ.Τ. συμπίπτει σε βασικές γραμμές με την πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων και επιβεβαιώνει ότι το κόστος της κυμαίνεται στο ίδιο ύψος με τη τελευταία προβληματική λύση «Γιαμίν».

Ελπίζουμε οι υποψήφιοι Δήμαρχοι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μ. Χανιώτης και Μ. Τσαμπουνιεράκης που στις 31 Αυγούστου 2018  συνήργησαν στην ματαίωση της συζήτησης των αιτήσεων σαράντα Δημοτών και επτά Δημοτικών Συμβούλων τώρα που έχουν γραπτή την απόφαση της ΕΣΑΛ αλλλά και την θέση του Λιμενικού Ταμείου να απαιτήσουν την άμεση επαναφορά του θέματος προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μη το αφήσουν να σέρνεται για προεκλογικές σκοπιμότητες και αντιπαραθέσεις. Το πρόβλημα απαιτεί καθαρές θέσεις και καθαρή λύση.

Υποναύαρχος Λ.Σ (εα) Ν.Κανάκης

———————————————————————————-

Απόσπασμα ΔΤΥ45/14-1-2019 εγγράφου του Λ.Τ.

ΘΕΜΑ :  Απόψεις – προτάσεις σχεδιασμού λιμένα Καρπάθου.

Έχοντας υπόψη μας,

Η Τ.Υ Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. ως Φορέας Εκμετάλλευσης και γνωρίζοντας τις ανάγκες του νησιού σε υποδομές λιμενικών έργων, προτείνει:

  1. Το διαχωρισμό του λιμένα σε Α) τουριστικό λιμάνι και Β) σε εμπορικό – επιβατικό λιμάνι.
  2. Τη μεταφορά της κίνησης των οχημάτων εκτός ιστού πόλεως Πηγαδίων.

Ανάλυση των προτάσεων της Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

Α. Τουριστικό λιμάνι – σχεδιασμός, μελλοντικός σχεδιασμός

Β. Εμπορική – Επιβατική αποβάθρα.

Ως εμπορική – επιβατική αποβάθρα, προτείνεται η κατασκευή της στην θέση Βρόντι με συνολικό μήκος μετώπου 200,00μ., ωφέλιμου βάθους -10.00μ. και ύψος ανωδομής στα +2.00μ. από τη Μ.Σ.Θ.

Για την σύνδεση της με το υπάρχοντα δρόμο, προβλέπεται η διάνοιξη – κατασκευή και προστασία, τμήματος δρόμου προσπέλασης, μήκους περίπου 400 μ.

Εικόνα2. Ενδεικτική πρόταση αποβάθρας Βρόντι.

Με την πρόταση αυτή εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσδεση των Ο/Γ-Ε-Γ πλοίων της γραμμής και παράλληλα η πλαγιοδέτηση Μ/Σ για εκφορτώσεις δημιουργώντας παράλληλα χερσαίο χώρο περίπου 16.000,00 m2.

Στην προτεινόμενη αποβάθρα είναι εφικτή ακόμα και η ταυτόχρονη πρυμνοδέτηση δύο Ο/Γ-Ε/Γ πλοίων.

Η προτεινόμενη θέση αποβάθρας προσβάλλεται μόνο από Νοτιοανατολικούς και Ανατολικούς ανέμους.

Οι συχνότητα ισχυρών ανέμων με τις προαναφερόμενες διευθύνσεις είναι μικρή και μόνο κατά την περίοδο του χειμώνα. Στις περιπτώσεις αυτές (αδυναμία πρόσδεσης) μπορεί να προσδένει στα εξωτερικά κρηπιδώματα του Τουριστικού λιμανιού, το οποίο την περίοδο αυτή θα είναι ανενεργό.  

 …….

Το συνολικό κόστος κατασκευής των προτεινόμενων έργων κυμαίνεται περίπου, στα ίδια οικονομικά επίπεδα της    πρότασης των έργων της  που υποβλήθηκε και εξετάστηκε από την ΕΣΑΛ. (Έργα Γαρονήσου).

Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα λέγαμε ότι η πρόταση της Υπηρεσίας μας για τα έργα λιμένα Καρπάθου, εξασφαλίζει όλες τις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου λιμανιού, ακόμα και σε βάθος 50ετίας, διότι επιτυγχάνεται:

Η Αν. Προϊσταμένη της Τ.Υ του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.
Μαρίκα Εμμ.Δεληγιάννη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.