Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ερασιτεχνικά σωματεία των μικρών νησιών του Αιγαίου, που είναι αναγκασμένα να μετακινούν τους αθλητές τους σε μεγαλύτερα νησιά προκειμένου να διενεργηθούν οι ιατρικές εξετάσεις για τη χορήγηση της Κάρτας Υγείας Αθλητή, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Τομεάρχης Τουρισμού και Βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάνος Κόνσολας.

Με βάση το νέο αθλητικό νόμο, η κάρτα Υγείας του αθλητή θεωρείται από γιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών η Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από γιατρούς που έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο η με Ν.Π.Δ.Δ, καθώς και από γιατρούς του ιδιωτικού τομέα, με ειδικότητα καρδιολόγου.

Διενεργούνται, μάλιστα, συγκεκριμένες εξετάσεις.

Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων δεν έχουν ληφθεί οι δυσκολίες που υπάρχουν σε μικρά νησιά του Αιγαίου στα οποία δεν υπάρχουν γιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων, αλλά και εξοπλισμός για να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στους αθλητές. Ουσιαστικά, οι αθλητές των ομάδων στα μικρά νησιά του Αιγαίου θα πρέπει να μετακινηθούν σε μεγαλύτερα νησιά που έχουν τις αναγκαίες υποδομές για να γίνουν οι συγκεκριμένες εξετάσεις και να θεωρηθεί η Κάρτα Υγείας.

Αυτό σημαίνει δυσβάσταχτα έξοδα για τα μικρά ερασιτεχνικά σωματεία των νησιών αλλά και ανυπέρβλητες δυσκολίες αφού σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει η μετακίνηση και η επιστροφή των αθλητών των μικρών νησιών αυθημερόν και θα πρέπει να διανυκτερεύσουν στο πιο μεγάλο νησί, με ό, τι αυτό σημαίνει σε επιπλέον έξοδα.

Ο κ. Κόνσολας καταθέτει δύο εναλλακτικές προτάσεις για να λυθεί το πρόβλημα:

1ον: Να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση, είτε από το Υπουργείο Αθλητισμού και τη Γ.Γ.Α είτε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των οικείων Ποδοσφαιρικών Ενώσεων προκειμένου να αναλάβουν τη δαπάνη συγκρότησης κινητού ιατρικού συνεργείου με καρδιολόγο ο οποίος θα επισκέπτεται τα μικρότερα νησιά πριν την έναρξη της περιόδου και θα πραγματοποιεί τις εξετάσεις στους αθλητές.

2ον:  Μετά από συνεννόηση των Υπουργείων Υγείας και Αθλητισμού και σε συνεργασία με τη ΔΥΠΕ, να διατεθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός αλλά και καρδιολόγος που θα μεταβαίνει στα μικρά νησιά, στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου, για να πραγματοποιεί επί τόπου τις εξετάσεις στους αθλητές των ερασιτεχνικών σωματείων.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2018
Αρ.Πρ.: 3019/2/11/2018

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
(υπόψιν Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Γιώργου Βασιλειάδη)
Κύριο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα ερασιτεχνικά σωματεία των μικρών νησιών με τις εξετάσεις των αθλητών τους για την Κάρτα Υγείας»

Κύριοι Υπουργοί,

Ο νέος αθλητικός νόμος προβλέπει την τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας και  την έκδοση των Καρτών Υγείας των αθλητών.

Προβλέπεται ότι η Κάρτα Υγείας του αθλητή θεωρείται από γιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από γιατρούς που έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ, καθώς και από γιατρούς του ιδιωτικού τομέα, με ειδικότητα καρδιολόγου.

Σε επίπεδο εξετάσεων απαιτούνται:

α) Κλινική εξέταση,

β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό,

γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Ασφαλώς και είναι επιβεβλημένος ο ιατρικός έλεγχος των αθλούμενων και ουδείς μπορεί να υποστηρίξει το αντίθετο.

Στην εφαρμογή, όμως, των συγκεκριμένων διατάξεων δεν έχουν ληφθεί οι δυσκολίες που υπάρχουν σε μικρά νησιά του Αιγαίου στα οποία δεν υπάρχουν γιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων, αλλά και εξοπλισμός για να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στους αθλητές.

Αυτό σημαίνει ότι οι αθλητές των ομάδων στα μικρά νησιά του Αιγαίου θα πρέπει να μετακινηθούν σε μεγαλύτερα νησιά που έχουν τις αναγκαίες υποδομές για να γίνουν οι συγκεκριμένες εξετάσεις και να θεωρηθεί η Κάρτα Υγείας.

Αυτό σημαίνει δυσβάσταχτα έξοδα για τα μικρά ερασιτεχνικά σωματεία των νησιών αλλά και ανυπέρβλητες δυσκολίες, αφού σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει η μετακίνηση και η επιστροφή των αθλητών των μικρών νησιών αυθημερόν και θα πρέπει να διανυκτερεύσουν στο πιο μεγάλο νησί, με ό, τι αυτό σημαίνει σε επιπλέον έξοδα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού οφείλει να εξετάσει εναλλακτικές περιπτώσεις για να αντιμετωπίσει αυτό το υπαρκτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ερασιτεχνικά σωματεία των μικρών νησιών του Αιγαίου.

Η πρώτη εναλλακτική λύση θα ήταν η χρηματοδότηση, είτε από το Υπουργείο Αθλητισμού και τη Γ.Γ.Α είτε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  των οικείων Ποδοσφαιρικών Ενώσεων προκειμένου να αναλάβουν τη δαπάνη συγκρότησης κινητού ιατρικού συνεργείου με καρδιολόγο ο οποίος θα επισκέπτεται τα μικρότερα νησιά πριν την έναρξη της περιόδου και θα πραγματοποιεί τις εξετάσεις στους αθλητές.

Η δεύτερη εναλλακτική λύση θα ήταν η συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας προκειμένου, σε συνεργασία με τη ΔΥΠΕ, να διατεθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός, αλλά και καρδιολόγος που θα μεταβαίνει στα μικρά νησιά, στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου, για να πραγματοποιεί επί τόπου τις εξετάσεις στους αθλητές των ερασιτεχνικών σωματείων.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

  1. Εάν τα Υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτίθενται να χρηματοδοτήσουν τις οικείες ποδοσφαιρικές ενώσεις προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες συγκρότησης ιατρικού κλιμακίου με εξοπλισμό και με τη συμμετοχή καρδιολόγου, το οποίο θα μεταβαίνει στα μικρά νησιά του Αιγαίου πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου για να εξετάζει, επί τόπου, τους αθλητές των ερασιτεχνικών σωματείων και να θεωρεί την Κάρτα Υγείας.
  2. Εάν τα Υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υγείας, σε συνεργασία με τη ΔΥΠΕ, προτίθενται να διαθέσουν εξοπλισμό αλλά και καρδιολόγο για να μεταβαίνει διαδοχικά στα μικρά νησιά, πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, προκειμένου να πραγματοποιεί τις απαιτούμενες εξετάσεις για την Κάρτα Υγείας στους αθλητές των τοπικών ερασιτεχνικών σωματείων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου