Το γραφείο κτηματογράφησης Καρπάθου ενδιαφέρεται να προσλάβει μηχανικό
(Τ.Ε ή Π.Ε) για την στελέχωσή του.

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό στη διεύθυνση:orio@rio.gr