Οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2026, γεννημένοι το έτος 2005, και διαμένουν στις Κυκλάδες και Δωδεκάνησα είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δελτίο απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, ήτοι από 2 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Μαρτίου 2023.

΄