ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΟΝΤΑΔΑΚΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Tην παρ. 4 του άρθρου 14 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης του Κόμματος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
  2. Την από 14/3/2019 επιστολή παραίτησης του κ. Λαχανά Ιωάννη από τη θέση του Προέδρου της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης (ΔΗΜ.Τ.Ο.) Καρπάθου.
  3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 430/14-3-2019 Απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού,με την οποία γίνεται δεκτή η παραίτηση του κ. Λαχανά Ιωάννη από τη θέση του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. Καρπάθου.
  4. Το πρακτικό εκλογής της ΔΗΜ.Τ.Ο. Καρπάθου, με το οποίο ο κ. Ανδρέου Νικόλαος είναι δεύτερος σε σειρά ψήφων μετά τον κ. Λαχανά Ιωάννη.
Νικόλαος Β. Ανδρέου

Ο ρ ί ζ ο υ μ ε

Τον κ. Ανδρέου Νικόλαο, αιρετό μέλος της ΔΗΜ.Τ.Ε., Πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης (ΔΗΜ.Τ.Ο.) Καρπάθου, έως τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ