Αγαπητοί φίλοι Δημότες της Καρπάθου,

Αγαπητοί συμπατριώτες και μέλη του γκρουπ μας σας ενημερώνουμε ότι τελικά έχουν φτάσει οι αιτήσεις μας στο τραπέζι του δήμου και θα συζητηθεί το θέμα για το κέντρο ηλικιωμένων στις 8 Δεκεμβρίου.

Δείτε το πρόγραμμα του δήμου για αυτή τη συνεδρίαση και θα παρακαλούσα όλους σας που στηρίζεται αυτό το σκοπό να παρευρεθείτε.

Πιστεύω η παρουσία σας να βοηθήσει τον δήμο να πάρει τις σωστές αποφάσεις.

Σας ευχαριστώ

Kαλλιόπη Παχούντη