Προσλήφθηκαν δέκα τεσσάρων (14) άτομα με πλήρη απασχόληση  ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Φωτό:Πωλ Βιττωρούλης 

Οι παρακάτω νεοπροσληφθέντες με ειδικότητα καθαριστές -καθαρίστριες θα  καλύψουν  τις ανάγκες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Καρπάθου: Oικονόμου Γ. Χρυσοβαλάντου, Νταργάκης Κομν. Μηνάς, Μουστακάκη Γ. Δάφνη, Μουστακάκης Ελ. Βασίλειος, Νιοτή Γ. Καλλιόπη, Ρουσσάκη I. Bασίλειος, Νιοτή Γ. Καλλιόπη, Ρουσσάκη Ι. Ειρήνη, Παπαμηνά Γ. Ζαχαρούλα, Χουβαρδά Ι. Μυροφόρα, Μουστακάκη Β. Χρυσαφίνα, Τσαβίδης Δ. Μιχαήλ, Σακελλάκη Κ.Φωτεινή, Διακονή Β. Ευαγγελία, Παπαμηνά Γ. Άννα και Χαλκιά Αντ.Ελένη.