Προσλήψεις 10 ειδικευόμενων γιατρών στα Δωδεκάνησα
Στο Κέντρο Υγείας Καρπάθου μια θέση Καρδιολόγου και στην ‘Ολυμπο Γενικής Ιατρικής

Η πρόσληψη 10 ακόμα ειδικευόμενων γιατρών για τα νησιά της Δωδεκανήσου εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Υγείας Α. Ξανθού, η οποία υπεγράφη στις 29 Ιουλίου..
Πρόκειται για μόνιμες θέσεις ιατρών στα Κέντρα Υγείας  και τα Περιφερειακά Ιατρεία της Καρπάθου, του Καστελορίζου, της Τήλου, της Σύμης, της Χάλκης, της Πάτμου, του Αγαθονησίου, του Ολύμπου Καρπάθου και των Λειψών, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην κάλυψη των αναγκών του τομέα Υγείας, εξαιτίας της υποστελέχωσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Υγείας,  εγκρίθηκε η πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευόμενων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ των νοσοκομείων και των μονάδων υγείας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων ως εξής:

woman1

ΦΟΡΕΑΣ  /  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  /  ΒΑΘΜΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  ΘΕΣΕΩΝ
1. ΠΕΔΥ-ΚΥ. ΑΙΓΙΝΑΣ  /  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  /  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’  – 1Η΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – 1
2.ΔΕΠΥ- Π.Ι. ΠΟΡΟΥ  /  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  /  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ – 1
3. ΠΕΔΥ-ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  /  ΚΑΡΔΙΟΛΟΛΟΓΙΑΣ  /  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ – 1
4. ΠΕΔΥ-ΠΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ  /  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  /  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ – 1
5. ΠΕΔΥ-ΠΠΙ ΤΗΛΟΥ  /  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  /  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ – 1 & Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – 1
6. ΠΕΔΥ-ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ  /  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  /  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ – 1 & Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – 1
7. ΠΕΔΥ-ΠΠΙ ΧΑΛΚΗΣ  /  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  /  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ – 1 & Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – 1
8. ΠΕΔΥ-ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ  /  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  /  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ – 1
9. ΠΕΔΥ – ΠΠΙ ΑΓΑΘ/ΣΙΟΥ  /  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  /  Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – 1 & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ‘Α – 1
10. ΠΕΔΥ-ΠΠΙ ΚΟΥΦ/ΣΙΩΝ  /  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  /  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ – 1 & Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – 1
11. ΠΕΔΥ-ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ  /  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  /  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ – 1 & Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – 1
12. ΠΕΔΥ-ΠΠΙ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  /  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  /  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ – 1 & Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – 1
13. ΠΕΔΥ ΠΠΙ ΛΕΙΨΩΝ /  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ /  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ – 1 & Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – 1

Στην ίδια απόφαση επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων η μη δέσμευσή τους με οποιονδήποτε τρόπο.