Στις 17 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στην Δήμο Καρπάθου Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Εισήγηση Πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημοσίας διοίκησης 2024 -2027”.