Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 2η του μηνός Μαΐου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

 

  1. Καθορισμός αποστάσεων καντινών από επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται συναφή προϊόντα.
  2. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων δήμου Καρπάθου, έτους 2023.
  3. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για το έτος 2023.
  4. Ετήσιος προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων εις ανάμνηση του Καρπαθιακού Απελευθερωτικού Επαναστατικού Κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 1944.
  5. Ανακήρυξη του δημάρχου Καλύμνου κ. Δημητρίου Διακομιχάλη του Ελευθερίου σε Επίτιμο Δημότη του δήμου Καρπάθου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Μανωλάκης

Πίνακας Αποδεκτών

Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Λυριστής Ιωάννης

2. Τσέρκης Εμμανουήλ
3. Ζανάκης Δημήτριος
4. Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα
5. Λύκος Νικόλαος
6. Φελλουζή Ευαγγελία
7. Κωνσταντινίδης Δημήτριος
8. Ρεϊσης Μιχαήλ
9. Βασιλαράκης Εμμανουήλ
10. Πρωτόπαπας Μηνάς
11.Σακέλλης Κομνηνός
12.Νουάρος Βασίλειος
13.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
14. Γεραπετρίτης Μιχαήλ
15.Διακολιός Μιχαήλ
16.Ανδρέου Νικόλαος
17. Δήμαρχος Γεώργιος
18. Μανωλάκης Θεοδόσιος
19. Νταής Νικόλαος
20. Παραγυιός Εμμανουήλ

Πρόεδροι Κοινοτήτων
1. Χατζηκουτσός Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινότητας Καρπάθου 2. Παππάς Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινότητας Απερίου
3. Λυτός Ιωάννης- Πρόεδρος Κοινότητας Βωλάδας
4. Χαψής Μιχαήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Όθους
5. Καμαράτου Ευγενία – Πρόεδρος Κοινότητας Πυλών
6. Μαγριπλής Εμμανουήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Μενετών
7. Χουβαρδάς Μηνάς – Πρόεδρος Κοινότητας Αρκάσας
8. Νοταράς Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Μεσοχωρίου
9. Πιπέρης Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Σπόων
10.Παπαηλίας Ηλίας – Πρόεδρος Κοινότητας Ολύμπου

Υπηρεσιακοί Παράγοντες
1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου
2. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Τμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών και Προϋπολογισμού
6. Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας και Ταμείου
7. Τμήμα Περιβάλλοντος
8. Τμήμα Ύδρευσης
9. Τμήμα Προγραμματισμού

1) Απομαγνητοφώνηση (Καρράς studio)
2) Παρασκευόπουλος (site Δήμου Καρπάθου)

Θέμα: Καθορισμός αποστάσεων καντινών από επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται συναφή προϊόντα.

Επεξήγηση όρων:

΄΄Κινητή Καντίνα΄΄, είναι η καντίνα η οποία είναι αυτοκινούμενη ή παρελκόμενη. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 18982/22-02-2022, είναι της κατηγορίας Ε και παρέχει πρόχειρα γεύματα και είδη κυλικείου χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Ο όρος ΄΄κινητή καντίνα΄΄ δεν σημαίνει ότι μετακινείται στην περίπτωση που ανήκει στην κατηγορία ΄΄Στάσιμο Εμπόριο΄΄, το οποίο είναι αρμοδιότητα των Δήμων (έκδοση άδειας) και έχει μία συγκεκριμένη θέση δραστηριοποίησης για όλο το έτος ή την σαιζόν.

΄΄Πλανόδιο Εμπόριο΄΄, είναι μία κατηγορία, στην οποία εμπίπτουν και οι καντίνες, είναι όμως αρμόδιες οι Περιφέρειες για την έκδοση των αδειών (Ν.4497/2017 και Ν.4849/2021). Σε αυτήν την κατηγορία οι καντίνες μετακινούνται και τον χρόνο παραμονής σε ένα σημείο καθώς και την απόσταση από επιχειρήσεις που εμπορεύονται συναφή προϊόντα καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου όπου δραστηριοποιούνται.

Ο Δήμος Καρπάθου προκειμένου να εναρμονιστεί στην υπάρχουσα νομοθεσία και προκειμένου να μην υπάρχουν προστριβές μεταξύ των δημοτών, πρέπει:

α) να καθορίσει τις αποστάσεις μεταξύ των καντινών, που εμπίπτουν στο στάσιμο εμπόριο και επιχειρήσεων που εμπορεύονται συναφή προϊόντα.
β) να καθορίσει τις αποστάσεις μεταξύ των καντινών, που ανήκουν στο πλανόδιο εμπόριο και επιχειρήσεων που εμπορεύονται συναφή προϊόντα.
γ) τον χρόνο παραμονής, σε κάθε στάση, (λεπτά ή ώρες ) της καντίνας που ανήκει στο πλανόδιο εμπόριο. δ) την απόσταση μεταξύ δύο καντινών.

Στον Νόμο 4497/2017 , ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Νόμο 4849/2021, αναφερόταν ότι οι καντίνες που ανήκουν στο πλανόδιο εμπόριο πρέπει να είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων από επιχειρήσεις που εμπορεύονται συναφή προϊόντα. Σε αυτόν τον νόμο (4497/2017) για τις καντίνες που ανήκουν στο Στάσιμο Εμπόριο αναφέρεται ότι την απόσταση την καθορίζει ο εκάστοτε Δήμος (Δημοτικό Συμβούλιο ). Στον Νόμο 4849/2021, ο οποίος αντικατάστησε τον 4497/17 και συγκεκριμένα στα άρθρα 51,53 και 55 αναφέρεται ότι οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό των αποστάσεων μεταξύ καντινών και επιχειρήσεων , μεταξύ δύο καντινών και τον χρόνο παραμονής καντίνας (του πλανοδίου εμπορίου) σε κάθε στάση εξυπηρέτησης.

Λαμβάνοντας υπ’όψιν:
1) τον Ν.4497/2017
2) τον Ν.4849/2021

Εισηγούμαι

1) Όσον αφορά τις καντίνες οι οποίες ανήκουν στο Στάσιμο Εμπόριο και αρμόδια για τον ορισμό των θέσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου, η απόσταση των θέσεων αυτών από επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται συναφή προϊόντα (ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, μπάρ κ.α.) να είναι μεγαλύτερη των 150 μέτρων.

2) Όσον αφορά τις καντίνες οι οποίες ανήκουν στο πλανόδιο εμπόριο, οι αποστάσεις από τον θέση προσωρινής στάθμευσης έως τις επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται συναφή προϊόντα (εστιατόρια, ξενοδοχεία , καφετέριες, μπάρ κ.α.) να είναι μεγαλύτερη των 150 μέτρων.

3) Όσον αφορά τον χρόνο παραμονής της καντίνας του πλανοδίου εμπορίου σε κάθε στάθμευση, για εξυπηρέτηση πελατών, να μην υπερβαίνει τις 2 ώρες.

4) Όσον αφορά την απόσταση μεταξύ δύο καντινών και συγκεκριμένα μίας καντίνας του στάσιμου εμπορίου και μία καντίνα του πλανοδίου εμπορίου, να είναι μεγαλύτερη των 50 μέτρων.

Ο Προϊστάμενος
Ιωάννης Κ. Λαχανάς

Θέμα: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση , αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων δήμου Καρπάθου, έτους 2023.

Σύμφωνα με το Ν.3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει η εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων γίνονται με δημοπρασία. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται η διαδικασία για τη διεξαγωγή των κάθε είδους δημοπρασιών. Προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί , κατ εξουσιοδότηση προγενέστερων διατάξεων , εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων , από τον ν.3463/2006, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς το περιεχόμενο του. ( παρ.1,άρθρο 271 Ν.3463/2006). Συνεπώς μέχρι την έκδοση του Προεδρικού διατάγματος του άρθρου 201 του Ν.3463/2006 εξακολουθεί να ισχύει το π.δ/γμα 270/1981 « Περί καθορισμού των οργάνων , της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων «» ( Φ.Ε.Κ. Α΄/77). Η ανωτέρω επιτροπή όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ.3 του Π.Δ/τος 270/1981, συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η σύνθεση της Επιτροπής αυτής είναι τριμελής και αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον αναπληρωτή αυτού , ως Πρόεδρο και δύο δημοτικούς συμβούλους , με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια.

Κατόπιν τούτων , προτείνονται ως μέλη της Επιτροπής οι κάτωθι:

Ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ιωάννης Νισύριος Πρόεδρος της Επιτροπής με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο Εμμανουήλ Παραγυιό

Από την παράταξη ΑΠΕΚ προτείνεται ως ταχτικό μέλος ο δημοτικός σύμβουλος …………………………………….και αναπληρωτής αυτού ο επίσης δημοτικός σύμβουλος σύμβουλος ………………………………

Από την παράταξη ΝΕΑ ΠΝΟΗ ο δημοτικός σύμβουλος………………………………….με αναπληρωτή τον επίσης δημοτικό σύμβουλο……………………………………………

Ο Εισηγητής Αντιδήμαρχος
Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για το έτος 2023.

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. Ι εδ. Ζ του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι στις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων εντάσσονται και οι αρμοδιότητες για την Πολιτική Προστασία και συγκεκριμένα: «1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια. 2. H διατύπωση εισήγησης για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. 3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους».

Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις του άρθρου 38 Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α/14-04-2021).
2) Tις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015.
3) Το αριθ. πρωτ. 4960/07-04-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου με θέμα: « Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την αντιπυρική περίοδο έτους 2023».
4) Την αριθ. Πρωτ. 6159/28-04-2023 βεβαίωση του Λογιστηρίου του Δήμου Καρπάθου με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη τακτικών αποδοχών ποσού 19.000 ευρώ στον Κ.Α. 35.6041.0001 και για εργοδοτικές εισφορές ποσού 5.500 ευρώ στον Κ.Α. 35.6054.0001, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας πέντε (5) υπαλλήλων ΙΔ.ΟΧ. ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας τεσσάρων (4) μηνών για τις ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου Καρπάθου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας για την Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια στα όρια του Δήμου Καρπάθου.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Κανάκη Ειρήνη

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την αντιπυρική περίοδο έτους 2023.

Εν όψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου του έτους 2023 και προκειμένου η υπηρεσία μας να προετοιμαστεί και να οργανωθεί όσο το δυνατό πληρέστερα για την αντιμετώπιση των διάφορων συμβάντων και έχοντας υπόψη ότι το διαθέσιμο προσωπικό των εργαζομένων του Τμήματος Περιβάλλοντος δεν είναι επαρκής, παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαραίτητη ενέργεια (ενέργειες) πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού 12 ατόμων , τετράμηνους , για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Καρπάθου.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 12 ατόμων για την πυροπροστασία της νήσου Καρπάθου με τις παρακάτω ειδικοτήτες:

Ένας(1) οδηγός (Δ/Ε 28 ) για την υδροφόρα του Δήμου Καρπάθου.
Ένας (1) Χειριστής(Δ/Ε 29) Μηχανήματος ¨Έργου (διαμορφωτή Γαιών-Φορτωτή)
Δέκα (10) Εργάτες Γενικών καθηκόντων Υ/Ε

Το διαθέσιμο προσωπικό που εργάζεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου δεν επαρκεί για την πυροπροστασία του νησιού λόγο της κατακόρυφης αύξησης των απορριμμάτων τους θερινούς μήνες όπως επίσης και λόγο των εργασιών που προβλέπονται να εκτελεί η υπηρεσία μας, όπως ασπρίσματα-ελαιοχρωματισμοί, οδοκαθαρισμός, κλαδέματα, αποκομιδή βαρέων αντικειμένων, αποκομιδή αστικών απορριμμάτων, κοιμητήρια, πράσινο, κ.λ.π. Παρακαλώ για δικές σας ενέργειες.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος
Ιωάννης Φωκά Σακελλιάδης

Θέμα: Ετήσιος προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων εις ανάμνηση του Καρπαθιακού Απελευθερωτικού Επαναστατικού Κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 1944.

Η κοινότητα Ολύμπου δήμου Καρπάθου με την αρίθμ. 2/2022 ομόφωνη απόφαση της αιτείται να συμπεριληφθεί στον ετήσιο προγραμματισμό εορτασμού και εκδηλώσεων του δήμου Καρπάθου, εις μνήμη του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 1944, η 8η Οκτωβρίου ως η « Πρώτη ημέρα ελευθερίας της Ολύμπου» για τους λόγους που επικαλείται σε αυτήν.

Το αίτημα της κοινότητος Ολύμπου και λογικό και δίκαιο είναι .

Επειδή όμως η 8η Οκτωβρίου συμπίπτει να είναι η ίδια μέρα με την επέτειο της « αποστολής σωτηρίας στην Αίγυπτο» που καθιερώθηκε να γίνεται ευθύς εξ αρχής από τότε που άρχισαν να γίνονται εορταστικές εκδηλώσεις για την 5η Οκτωβρίου, επειδή ήδη έχει ανεγερθεί μνημείο στο Φοινίκι Αρκάσας στο οποίο προσδιορίζεται η 8η Οκτωβρίου ως ημέρα αποστολής της γνωστής ομάδας Καρπαθίων στην Αίγυπτο με την επίσης γνωστή σε όλους μας λέμβο, την ονομαζόμενη “ Immacolata”,παρά την ύπαρξη διαφορετικής εκδοχής , εισηγούμαστε:

Οι εορταστικές εκδηλώσεις εις ανάμνηση του Απελευθερωτικού Επαναστατικού Κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 1944 να καθιερωθεί από σήμερα και εφεξής να εορτάζεται ως ακολούθως:

1). 5η Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην Τοπική Κοινότητα Μενετών για να τιμηθεί η έναρξη της Επανάστασης της Καρπάθου.
2). 8η Οκτωβρίου εκάστου έτους τις πρωϊνές ώρες στην Τοπική Κοινότητα Ολύμπου για να τιμηθεί η « Πρώτη ημέρα Απελευθέρωσης της Ολύμπου, Καρπάθου» και τις απογευματινές ώρες στον οικισμό Φοινικίου Αρκάσας για να τιμηθεί η Αποστολή Σωτηρίας στην Αίγυπτο και μέχρι να αποδειχθεί και γίνει αποδεκτή η ορθή και ακριβής ημερομηνία που έλαβαν χώρα τα γεγονότα.
3). 11η Οκτωβρίου εκάστου έτους στην Τοπική Κοινότητα Απερείου για να τιμηθεί η Υπογραφή Παράδοσης της Καρπάθου από τους Ιταλούς Στην Πανκαρπαθική Επαναστατική Επιτροπή.

Το ωράριο των εκδηλώσεων τις ανωτέρω ημέρες ή η αναβολή τους θα καθορίζεται με Ανακοίνωση ή Πρόσκληση ή Πρόγραμμα που θα εκδίδεται από τον εκάστοτε δήμαρχο Καρπάθου.

Ο Εισηγητής, αντιδήμαρχος
Γ. Δήμαρχος

Θέμα: Ανακήρυξη του δημάρχου Καλύμνου κ. Δημητρίου Διακομιχάλη του Ελευθερίου σε Επίτιμο Δημότη του δήμου Καρπάθου.

Με την αρίθμ. 2/2022 συνημμένη απόφαση του, το Κοινοτικό συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ολύμπου του δήμου Καρπάθου προτείνει και εισηγείται στο δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Καρπάθου την ανακήρυξη του εκ της κοινότητος αυτής καταγόμενου δημάρχου Καλύμνου κ.. Δημητρίου Διακομιχάλη του Ελευθερίου σε Επίτιμο δημότη ολοκλήρου του δήμου Καρπάθου, για τους λόγους που επικαλείται σε αυτή.

Έχοντας υπόψη το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης και κυρίως το ότι το συγκεκριμένο τιμώμενο πρόσωπο εξελέγη και υπηρέτησε ως δήμαρχος Καλύμνου τέσσερις δημαρχιακές περιόδους και ότι με την παρουσία και την προσφορά του στα κοινά εκτός των άλλων ανύψωσε , ετίμησε και ελάμπρυνε το όνομα της Καρπάθου από την οποία κατάγεται όχι μονάχα στα Δωδεκάνησα αλλά και σε ολόκληρη την Επικράτεια και έκανε και όλους τους ανά γης Καρπαθίους να αισθάνονται χαρούμενοι, ευτυχείς και υπερήφανοι, Εισηγούμαστε:

Την ανακήρυξη του τεως δημάρχου Καλύμνου Δημητρίου Διακομιχάλη του Ελευθερίου σε Επίτιμο Δημότη του δήμου Καρπάθου. Η σχετική τελετή να πραγματοποιηθεί στην Ιστορική έδρα του δήμου Καρπάθου`, την Όλυμπο.

Ο Εισηγητής Αντιδήμαρχος,
Γεώργιος Δήμαρχος.