Προς: 1. κ. Δήμαρχο Καρπάθου 2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών). 3. Προέδρους Κοινοτήτων (όπως πίνακας αποδεκτών). 4. Υπηρεσιακοί Παράγοντες. 5. Γεν. Γραμματέα Δήμου Καρπάθου 6. Παρασκευόπουλος (site Δήμου Καρπάθου). 7. Απομαγνητοφώνηση(Καρράς sudio).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Σας καλούμε στην Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ, την 01η του μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Ψήφιση του αναμορφωμένου Σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Μανωλάκης

Πίνακας Αποδεκτών

Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Λυριστής Ιωάννης 2. Τσέρκης Εμμανουήλ 3. Ζανάκης Δημήτριος 4. Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα 5. Λύκος Νικόλαος 6. Φελλουζή Ευαγγελία 7. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 8. Ρεϊσης Μιχαήλ 9. Βασιλαράκης Εμμανουήλ 10.Πρωτόπαπας Μηνάς 11.Σακέλλης Κομνηνός 12.Νουάρος Βασίλειος 13.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 14.Γεραπετρίτης Μιχαήλ 15.Διακολιός Μιχαήλ 16.Ανδρέου Νικόλαος 17.Δήμαρχος Γεώργιος 18.Μανωλάκης Θεοδόσιος 19.Νταής Νικόλαος 20.Παραγυιός Εμμανουήλ

Πρόεδροι Κοινοτήτων 1. Χατζηκουτσός Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινότητας Καρπάθου 2. Παππάς Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινότητας Απερίου 3. Λυτός Ιωάννης- Πρόεδρος Κοινότητας Βωλάδας 4. Χαψής Μιχαήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Όθους 5. Καμαράτου Ευγενία – Πρόεδρος Κοινότητας Πυλών 6. Μαγριπλής Εμμανουήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Μενετών 7. Χουβαρδάς Μηνάς – Πρόεδρος Κοινότητας Αρκάσας 8. Νοταράς Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Μεσοχωρίου 9. Πιπέρης Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Σπόων 10.Παπαηλίας Ηλίας – Πρόεδρος Κοινότητας Ολύμπου

Υπηρεσιακοί Παράγοντες 1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου   Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 5. Τμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών και Προϋπολογισμού 6. Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας και Ταμείου 7. Τμήμα Περιβάλλοντος 8. Τμήμα Ύδρευσης 9. Τμήμα Προγραμματισμού 1) Απομαγνητοφώνηση (Καρράς studio) 2) Παρασκευόπουλος (site Δήμου Καρπάθoυ)