Στις 8 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7 μ.μ.  θα πραγματοποιηθεί Τακτική Συνεδρίαση στο Δήμο Καρπάθου.