Το Άγιος φως της Ανάστασης να χαρίσει υγεία και ελπίδα στην ανθρωπότητα.

Μαίρη Μοσχή
Επίτιμος Πρόξενος Αυστρίας, Δωδεκάνησα