Λίγο πριν την έναρξη της μεγαλύτερης δωρεάν επιμόρφωσης στην Ελλάδα στους τομείς της Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής και της Προπονητικής Ζωής, (Πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ: https://goo.gl/zFNUuD [1] ) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως τα Προγράμματα Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν διασφαλίσει μια σειρά οικονομικών συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να επωφεληθούν τα μέγιστα, εφόσον αποφασίσουν να συμμετέχουν.

Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι συνεργασίες αυτές είναι:

1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου MSc in Applied Positive Psychology and Coaching Psychology Προνομιακά δίδακτρα (4000 ευρώ αντί 6650 ευρώ)

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος https://goo.gl/wYMufW [2] *Η συνεργασία είναι μόνο οικονομική και όχι ακαδημαϊκή

2. “Diploma in Life Coaching” με πιστοποίηση από τον φορέα “The International Authority for Professional Coaching and Mentors-IAPC&M

Προνομιακά δίδακτρα 1.290 ευρώ με πιστοποίηση από Αγγλικό φορέα ή στα 990 ευρώ χωρίς πιστοποίηση.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος https://goo.gl/Bx7JDW [3] *Η συνεργασία είναι μόνο οικονομική και όχι ακαδημαϊκή

3. Συνεργασία με Vodafone (ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 31/08/2018)

Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής σε μια μοναδική συνεργασία με τη Vodafone προσφέρουν σε όλους τους επιμορφούμενους ένα μοναδικό φοιτητικό πακέτο με 600 λεπτά ομιλίας ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ, 600 λεπτά προς cu και 2,1 GIGA (600 mb συν 1,5 giga) με ανανέωση των 10 ευρώ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος https://goo.gl/3zChYy [4]

4. Παράλληλα σας προτρέπουμε να μελετήσετε τις περιγραφές των Ετησίων Επαγγελματικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με πολλές ώρες πιστοποίησης, προσιτά δίδακτρα και πιθανές μοριοδοτήσεις, ανάλογα με την ειδικότητα σας και την ισχύουσα νομοθεσία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος https://goo.gl/1ZPjeN [5]

Επίσης είναι καλό να εγγραφείτε στις παρακάτω σελίδες και ομάδες στο facebook, ώστε να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Site: http://psichologia.gr/ [6] Facebook: Η Ψυχολογία με λόγια απλά: https://goo.gl/XTmmMH [7] Facebook: Επαγγελματικά Προγράμματα Ψυχικής Υγείας Πανεπιστημίου Αιγαίου: https://www.facebook.com/aegeanseminar/ [8]


Links:
——
[1] https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FzFNUuD&h=AT2E1p0CVk_nM3XsBnvYOXrmE0gIGjffmMi0zlXfKafWxoBGvTMZ9rNZtjQxcV6F3j1vLWhHbtI-T1GxFvE2p2YvmTLfR7FFPuVEzihXbDjeQn8XLfuX-6KeIB4cOCw695Olk3PbfAsGHUSBLw
[2] https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FwYMufW&h=AT2E1p0CVk_nM3XsBnvYOXrmE0gIGjffmMi0zlXfKafWxoBGvTMZ9rNZtjQxcV6F3j1vLWhHbtI-T1GxFvE2p2YvmTLfR7FFPuVEzihXbDjeQn8XLfuX-6KeIB4cOCw695Olk3PbfAsGHUSBLw
[3] https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FBx7JDW&h=AT2E1p0CVk_nM3XsBnvYOXrmE0gIGjffmMi0zlXfKafWxoBGvTMZ9rNZtjQxcV6F3j1vLWhHbtI-T1GxFvE2p2YvmTLfR7FFPuVEzihXbDjeQn8XLfuX-6KeIB4cOCw695Olk3PbfAsGHUSBLw
[4] https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F3zChYy&h=AT2E1p0CVk_nM3XsBnvYOXrmE0gIGjffmMi0zlXfKafWxoBGvTMZ9rNZtjQxcV6F3j1vLWhHbtI-T1GxFvE2p2YvmTLfR7FFPuVEzihXbDjeQn8XLfuX-6KeIB4cOCw695Olk3PbfAsGHUSBLw
[5] https://goo.gl/1ZPjeN
[6] https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpsichologia.gr%2F&h=AT2E1p0CVk_nM3XsBnvYOXrmE0gIGjffmMi0zlXfKafWxoBGvTMZ9rNZtjQxcV6F3j1vLWhHbtI-T1GxFvE2p2YvmTLfR7FFPuVEzihXbDjeQn8XLfuX-6KeIB4cOCw695Olk3PbfAsGHUSBLw
[7] https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FXTmmMH&h=AT2E1p0CVk_nM3XsBnvYOXrmE0gIGjffmMi0zlXfKafWxoBGvTMZ9rNZtjQxcV6F3j1vLWhHbtI-T1GxFvE2p2YvmTLfR7FFPuVEzihXbDjeQn8XLfuX-6KeIB4cOCw695Olk3PbfAsGHUSBLw
[8] https://www.facebook.com/aegeanseminar/
[9] https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F3ffDu1&h=AT2E1p0CVk_nM3XsBnvYOXrmE0gIGjffmMi0zlXfKafWxoBGvTMZ9rNZtjQxcV6F3j1vLWhHbtI-T1GxFvE2p2YvmTLfR7FFPuVEzihXbDjeQn8XLfuX-6KeIB4cOCw695Olk3PbfAsGHUSBLw