- Καρπαθιακή - https://www.karpathiaki.gr -

Πριν 67 χρόνια. 14 Οκτωβρίου 1948. Προσφώνηση του Βασιλικού Ζεύγους από τον ιατρό Γεώργιο Μιχ. Γεωργίου

Εις τπν ναόν της Ευαγγελίστριας Καρπάθου τελείται δοξολογία προς τιμήν του Βασιλικού ζεύγους. [1]

Εις τπν ναόν της Ευαγγελίστριας Καρπάθου τελείται δοξολογία προς τιμήν του Βασιλικού ζεύγους. (Φωτογραφία απο το βιβλίο “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑ” του ιατρού-δημοσιογράφου Γεωργίου Μιχ.Γεωργίου)

Νεάνιδες της Καρπάθου με τοπικάς στολάς αναμένουν τους Βασιλείς. [2]

Νεάνιδες της Καρπάθου με τοπικάς στολάς αναμένουν τους Βασιλείς. (Φωτογραφία απο το βιβλίο “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑ” του ιατρού-δημοσιογράφου Γεωργίου Μιχ.Γεωργίου)

Οι βασιλείς της Ελλάδος Παύλος & Φρειδερίκη είς την πλατείαν προ του Επαρχείου όπου τελούνται τοπικοί χοροί. [3]

Οι βασιλείς της Ελλάδος Παύλος & Φρειδερίκη είς την πλατείαν προ του Επαρχείου όπου τελούνται τοπικοί χοροί. (Φωτογραφία απο το βιβλίο “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑ” του ιατρού-δημοσιογράφου Γεωργίου Μιχ.Γεωργίου)

Από το προσωπικό αρχείο του Ιατρού Γεωργίου Μιχαήλ Γεωργίου.
Aπαγορεύεται η αναπαραγωγή ολική, μερική του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο.