Εις τπν ναόν της Ευαγγελίστριας Καρπάθου τελείται δοξολογία προς τιμήν του Βασιλικού ζεύγους.
Εις το ναό της Ευαγγελίστριας Καρπάθου τελείται δοξολογία προς τιμήν του Βασιλικού ζεύγους. (Φωτογραφία από το βιβλίο “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑ” του ιατρού-δημοσιογράφου Γεωργίου Μιχ.Γεωργίου)

Νεάνιδες της Καρπάθου με τοπικάς στολάς αναμένουν τους Βασιλείς.
Νεάνιδες της Καρπάθου με τοπικάς στολάς αναμένουν τους Βασιλείς. (Φωτογραφία απο το βιβλίο “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑ” του ιατρού-δημοσιογράφου Γεωργίου Μιχ.Γεωργίου)


Οι Βασιλείς της Ελλάδος Παύλος & Φρειδερίκη εΙς την πλατείαν προ του Επαρχείου όπου τελούνται τοπικοί χοροί. (Φωτογραφία από το βιβλίο “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑ” του ιατρού-δημοσιογράφου Γεωργίου Μιχ.Γεωργίου)

Από το προσωπικό αρχείο του Ιατρού Γεωργίου Μιχαήλ Γεωργίου.
Aπαγορεύεται η αναπαραγωγή ολική, μερική του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο.