Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι σύμφωνα με τη Απόφαση υπ. Αριθμ. 1019/4/24-ε’

«Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» ΦΕΚ 3661Β/08-08-2021 παρατείνετε από σήμερα Δευτέρα 9-8-2021 και  ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή 13-8-2021 στις 06:00 η Απαγόρευση διέλευσης, μετακίνησης και παραμονής εντός περιοχών NATURA, Δασών, Εθνικών Δρυμών, Αισθητικών δασών και αλσών για όλη την διάρκεια της ημέρας. Επίσης απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας, κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. Οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (http://civilprotection.gr/el- Οδηγίες προστασίας- Δασικές Πυρκαγιές) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( HYPERLINK “http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=9982” http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=9982 – Θέματα Πολιτικής Προστασίας) υπάρχουν αναρτημένες Οδηγίες Προστασίας από Δασικές πυρκαγιές.

Ερμούπολη   9 Αυγούστου 2021

Δρόσος Θανάσης Γεωλόγος

MSc Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολ. Προστασίας Π.Ν.Αιγαίου