Κέντρα Κοινότητας σε Ρόδο και Κάρπαθο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού των νησιών

Θα λειτουργήσουν ως τοπικά σημεία αναφοράς,  για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών  και την διασύνδεσή τους με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες

Δύο ακόμη Κέντρα Κοινότητας προστίθενται στο δίκτυο  των Κέντρων Κοινότητας σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία έχει θέσει μεταξύ των προτεραιοτήτων της την δημιουργία δομών που  στηρίζουν ουσιαστικά τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού των νησιών και προωθούν την κοινωνική προστασία και συνοχή, μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» των Πράξεων  “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά”, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 565.920 ευρώ και  “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου”, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 168.480 ευρώ.

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν καινοτόμα κοινωνική δομή, βασική επιλογή και ουσιαστικό εργαλείο υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στο Νότιο Αιγαίο. Έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους Δήμους στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και θα λειτουργήσουν ως τοπικά σημεία αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται ανά περιοχή.

Ειδικότερα:

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου θα λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς  για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την διασύνδεσή τους με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Ρόδου, από υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ. Θα εποπτεύεται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
 • Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου θα έχουν οι κάτοικοι των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ρόδου, Σύμης, Χάλκης, Τήλου και Μεγίστης). Θα περιλαμβάνει παράρτημα για Ρομά, για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού.

Το Κέντρο θα συστεγαστεί με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου, στο ισόγειο του κτιρίου του παλιού νοσοκομείου Ρόδου. Η κεντρική δομή του Κέντρου θα στελεχωθεί από τέσσερα άτομα, δύο κοινωνικούς λειτουργούς,  ένα κοινωνιολόγο  και  ένα διοικητικό υπάλληλο. Το παράτημα Ρομά θα στελεχωθεί από ένα ψυχολόγο, ένα διαμεσολαβητή, ένα επόπτη υγείας, ένα παιδαγωγό και ένα λογιστή. Ένας ακόμη κοινωνικός λειτουργός θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών στα μικρότερα νησιά της περιφερειακής ενότητας.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 565.920 ευρώ και καλύπτει την λειτουργία του Κέντρου την τριετία από 31/12/2016 έως 30/12/2019.

FOTO KARPATHOS

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου θα λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς  για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την διασύνδεσή τους με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Καρπάθου και του Δήμου Κάσου,  από υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ.

Το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
 • Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων
 • Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.
 • Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες
 • Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται
 • Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και μετανάστες
 • Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κλπ
 • Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών

Το Κέντρο που θα στεγαστεί στο ισόγειο του δημαρχιακού μεγάρου στα Πηγάδια Καρπάθου, θα εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και θα στελεχωθεί από τρία άτομα, ένα κοινωνικό λειτουργό, ένα ψυχολόγο και ένα διοικητικό υπάλληλο επιφορτισμένο κυρίως με τη συλλογή και διανομή τροφίμων.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 168.480 ευρώ και καλύπτει την λειτουργία του Κέντρου την τριετία από 31/12/2016 έως 30/12/2019.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προβλέπονται 14 συνολικά Κέντρα Κοινότητας, ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και ένα επιπλέον στο Δήμο Λέρου. Μέχρι σήμερα, με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, τα Κέντρα Κοινότητας Δήμων Σύρου, Μήλου, Καλύμνου, Τήνου, Κω, Λέρου, Άνδρου και Θήρας.