Με το παρόν έγγραφο δίνονται συνοπτικές οδηγίες με σκοπό την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διασποράς του ιού  SARS -CoV-2.

Στασινόπουλος Βασίλειος. Διοικητής Γ.Ν. Καρπάθου