Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA παρουσιάστηκαν στην Κάρπαθο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις συντακτικές τους ομάδες: το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον ενδημικό βάτραχο της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) και το Σχέδιο Δράσης για τη διατήρηση του είδους Silene holzmannii.

Στις ημερίδες διαβούλευσης συμμετείχαν μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, Δρ. Χαρίκλεια Καργιολάκη, στελέχη του Φορέα, η Έπαρχος Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου, κα Καλλιόπη Νικολαΐδου, ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ιωάννης Νισύριος, στελέχη του Δήμου Καρπάθου και άλλοι τοπικοί φορείς και πολίτες.

Βάτραχος της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) (© αρχείο ΦΔΠΠΔ)

Το γεγονός ότι επιλέχθηκε η Κάρπαθος, ως τόπος για την παρουσίαση των σχεδίων δράσης και την πραγματοποίηση των διαβουλεύσεων, υποδηλώνει τη μεγάλη σπουδαιότητα του περιβαλλοντικού πλούτου που διαθέτει το νησί και την ύψιστη σημασία που έχει η συμμετοχή των πολιτών του για την προστασία του.

Silene holzmannii (© αρχείο ΦΔΠΠΔ)

Ο βάτραχος της Καρπάθου είναι μοναδικός στο είδος του και απαντάται αποκλειστικά στο νησί της Καρπάθου, χαρακτηρίζεται μεσαίου μεγέθους και το μήκος του μπορεί να φτάσει τα επτά εκατοστά, ενώ το χρώμα στη ράχη του είναι ανοιχτό καστανό ή γκρίζο προς λαδί και μπορεί να φέρει ανοιχτόχρωμα καστανά στίγματα. Η παρουσία του παρατηρείται σε ρέματα της Βόρειας Καρπάθου. Λόγω του ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πτωτική πορεία του είδους, σκοπός του αντίστοιχου Σχεδίου Δράσης είναι η ανάσχεση αυτής της τάσης, με απώτερο στόχο την σταθεροποίηση και αύξηση των πληθυσμών του. Στο Σχέδιο Δράσης προτείνονται διαχειριστικά μέτρα όπως: η διάνοιξη ή/και κατασκευή νέων μικρών υγρότοπων κατάλληλων για το είδος, η επέκταση της κατανομής του είδους με μεταφορά ατόμων σε άλλες θέσεις και η διατήρηση των υπαρχόντων λιμνίων και δεξαμενών όπου διαβιώνει ο βάτραχος. Επίσης, προτείνονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους κατοίκους, τους μαθητές και τους επισκέπτες του νησιού της Καρπάθου.

Ημερίδα για το βάτραχο της Καρπάθου

Το είδος Silene holzmannii είναι ένα ενδημικό φυτό του Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται κατά κύριο λόγο σε βραχονησίδες μικρών εκτάσεων κι έχει χαρακτηριστεί ως «Κινδυνεύον» απειλούμενο είδος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, στα Δωδεκάνησα το είδος έχει παρατηρηθεί σε βραχονησίδες της Καρπάθου, της Κάσου, στις βραχονησίδες των Λειψών και της Λέρου. Απειλές που επηρεάζουν την επιβίωση του είδους Silene holzmannii στις ανωτέρω θέσεις αποτελούν: η τυχαία εγκατάσταση τρωκτικών (π.χ. αρουραίοι) ή εισαγωγή κουνελιών για θήρα, η ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων και, ίσως το σημαντικότερο όλων, η βόσκηση από αιγοπρόβατα. Το θέμα της ανεξέλεγκτης βόσκησης δημιούργησε ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση, καθώς τονίστηκαν οι ενέργειες που πραγματοποιεί ο Δήμος Καρπάθου σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόμενο να υπάρξει η δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων με γνώμονα την προστασία της σπάνιας βιοποικιλότητας της Καρπάθου.

Ημερίδα για το φυτό Silene holzmannii

Οι συμμετέχοντες πολίτες στις ημερίδες διαβούλευσης εξέφρασαν την θετική πρόθεση συνεργασίας και ζήτησαν επιπλέον πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιοι στην επίτευξη των στόχων.

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, ο οποίος έχει σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου των Προστατευόμενων Περιοχών της Δωδεκανήσου θεωρεί ότι οι προτεινόμενες δράσεις των δύο Σχεδίων Δράσης αποτελούν σημαντικά βήματα για την προστασία και διατήρηση των ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας που συναντώνται στην περιοχή της αρμοδιότητάς του. Στην ίδια κατεύθυνση, ο Φορέας Διαχείρισης θα εντείνει τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο προς τους μαθητές, όσο και προς τους πολίτες και επισκέπτες της Καρπάθου μέσω των δράσεων της Πράξης «Διαχειριστικές Παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).