Γιάννης Β. Βασιλάκης, «Modern Greece –The Coinage Of King George I 1863-1913», «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ (1863-1913)», στο μουσείο Μπενάκη

“Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συλλέκτες,

Υπάρχουν στιγμές που αποτυπώνονται με ανεξίτηλα γράμματα στην πορεία του κάθε συλλέκτη και είναι βέβαιο ότι η βραδιά της Παρασκευής 28ης Σεπτεμβρίου 2018, έτσι πέρασε στην καρδιά μου ως μοναδική και ανεπανάληπτη.

Την Παρασκευή λοιπόν στις 28ης Σεπτεμβρίου 2018 έγινε η προγραμματισμένη παρουσίαση του λευκώματος μου «Modern Greece –The Coinage Of King George I 1863-1913» ,«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ (1863-1913)», στο μουσείο Μπενάκη.

Ευχαριστώ θερμά τους εξαιρετικούς ομιλητές και εκλεκτούς φίλους Ορφέα Αρκομάνη, και Νικόλαο Κατσιμπράκη, που με το ιδιαίτερο ύφος τους ο καθένας προσέδωσαν ποιότητα στην εκδήλωση, σε μία εξαιρετική τους παρουσίαση. Τα όμορφα, και μοναδικά τιμητικά τους σχόλια, με γεμίζουν με μεγαλύτερες ευθύνες για την συνέχεια.

Ο κ. Ορφέας Αρκομάνης ο σπουδαιότερος συλλέκτης νεοελληνικών νομισμάτων παρουσιάζει το Λεύκωμα.

Ο δικηγόρος κ. Απόστολος Βλιτσάκης στο βήμα.

Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω για την μοναδική ομιλία του τον Απόστολο Βλιτσάκη που μας συγκίνησε όλους με την όμορφη παρέμβαση του αν και δεν ανήκει στο χώρο των συλλεκτών νομισμάτων.

Τους ευχαριστώ θερμά και για τη στήριξή τους.

Θέλω, όμως, να δηλώσω και δημόσια ότι αυτό το έργο δε θα ολοκληρωνόταν αν δεν είχα στο πλευρό μου μία εκπληκτική ομάδα που δούλεψε σκληρά για την δημιουργία αυτού του πονήματος.

Ο συγγραφέας Γιάννης Β. Βασιλάκης με την ομάδα του Λευκώματος Ι. Δραγάτης, Ν. Κατσιμπράκης, Δ. Βίδος και Γ. Κοροντζή.

Ο Γιάννης Βασιλάκης κρατώντας το νέο του δημιούργημα

Ευχαριστώ θερμά όλους όσους διέθεσαν από τα ιδιωτικά τους αρχεία, νομίσματα και συλλεκτικά αντικείμενα για τις ανάγκες του λευκώματος αυτού και όλους όσους μου συμπαραστάθηκαν στην πολύχρονη αυτή μελέτη.

Τέλος ευχαριστώ  το Μουσείο Μπενάκη για την άψογη φιλοξενία και οργάνωση, την οικογένεια μου που πάντα είναι στο πλευρό μου, και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου αλλά και πάρα πολλούς εκλεκτούς φίλους που για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην παρουσίαση.

Με εκτίμηση

Γιάννης Β. Βασιλάκης”

Πρόκειται για μια πολυτελή τετράχρωμη έκδοση, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, η οποία αναλύει τη νομισματοκοπία των νομισμάτων της περιόδου του Βασιλέως Γεωργίου Α’ (1863-1913).

Στο λεύκωμα κατεβλήθη συστηματική προσπάθεια παρουσίασης της πλήρους συλλογής νομισμάτων της περιόδου του βασιλέως Γεωργίου Α’ (1863-1913) ως ενιαίου και ολοκληρωμένου συνόλου και έχει ως στόχο την έρευνα των νομισμάτων της συγκεκριμένης περιόδου, καθώς και των πολιτικοοικονομικών και ιστορικών γεγονότων της εποχής και την επίδραση που είχαν στην ελληνική νομισματοκοπία, ενώ παράλληλα καταγράφονται και οι τεχνοτροπίες εκείνης της εποχής που χρησιμοποιήθηκαν στην κοπή των νομισμάτων.

Με τη συλλογή και ανάλυση όλων των σχετικών δεδομένων γίνεται μια προσπάθεια εμβάθυνσης σε μια θεματική ενότητα η οποία αφορά πενήντα χρόνια ελληνικής Ιστορίας, όπως απεικονίζεται μέσω της νομισματικής τέχνης της εποχής.

Ο κεντρικός προβληματισμός που διατρέχει το σύνολο της μελέτης δεν αρθρώνεται ούτε γύρω από την Ιστορία ούτε γύρω από την Οικονομία της Ελλάδας, αλλά κατεξοχήν γύρω από την εξέλιξη της ελληνικής νομισματοκοπίας τη συγκεκριμένη περίοδο. Σαφώς οι νομισματικές συναλλαγές διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην οικονομία του τόπου και σε αρκετές περιπτώσεις ήταν αλληλένδετες με ζωτικής σημασίας ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στον τόπο μας, αλλά η παρούσα μελέτη περιορίζεται στη «χαρτογράφηση» των νομισματικών χώρων και στην καταγραφή των νομισμάτων της εποχής του Γεωργίου Α’.

Μέσα από μια συγκριτική και εικονολογική προσέγγιση των νομισμάτων το παρόν λεύκωμα γίνεται παρατηρητής της ελληνικής πραγματικότητας σε σημαντικές στιγμές της ιστορικής διαδρομής του νεότερου Ελληνισμού.

Ο Γιάννης Βασιλάκης με τους ομιλητές κατά την προσέλευσή τους στο Μουσείο Μπενάκη. Αριστερά του ο κ. Αρκομάνης Ορφέας και δεξιά ο κ. Νικόλαος Κατσιμπράκης.

Η οικογένεια Γιάννη Βασιλάκη στο roof garden του Μουσείου Μπενάκη λίγο πριν την έναρξη της παρουσίασης.

Το λεύκωμα αυτό πρέπει να εκληφθεί μόνο ως απλή συμβολή στην έρευνα της νομισματοκοπίας του Γεωργίου Α’, την οποία θα συμπληρώσουν στο μέλλον το ενδιαφέρον και η ενασχόληση άλλων μελετητών.

Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας μελέτης ήταν αρχικά η συγκέντρωση, οργάνωση, επιλογή και ανάδειξη του υλικού, η μελέτη των νομισμάτων, η αισθητική αποτίμηση του ύφους των δημιουργών τους και η τεκμηρίωση της νομισματικής έρευνας.

Κατά τη συγγραφή του, και ειδικά στο πρώτο μέρος του, κρίθηκε αναγκαίο να δοθούν συμπληρωματικά διάφορες πληροφορίες οικονομικής και ιστορικής φύσεως, οι οποίες είναι σε άμεση συνάρτηση είτε με τη νομισματική πολιτική της συγκεκριμένης περιόδου είτε με την αξία των νομισμάτων. Ιδιαίτερη επίσης γοητεία άσκησε και η παρουσίαση των τεχνικών και αισθητικών χαρακτηριστικών των νομισμάτων, μια και με τις παραστάσεις των όψεων τους τα νομίσματα μεταβάλλονται σε ομιλούντα σύμβολα γεγονότων άγνωστων από άλλες πηγές.

Καθοριστικής σημασίας για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης στάθηκε επίσης και το γεγονός ότι μέσα από τη μακρόχρονη έρευνα σχετικά με τη νομισματοκοπία του Γεωργίου Α’ ήρθε στο φως και ένα νόμισμα-αποκάλυψη: το 20λεπτο του 1868. Ένα νόμισμα την ύπαρξη του οποίου αγνοούν μέχρι σήμερα οι νομισματικοί κύκλοι. Όσο το πεδίο της έρευνας ανοιγόταν μπροστά.

Ο συγγραφέας Γιάννης Βασιλάκης κατά την αποχώρησή του από το Μουσείο Μπενάκη με το Λεύκωμα ανά χείρας.

Με το παρόν λεύκωμα επιχειρήθηκε μια συστηματική και τεκμηριωμένη παρουσίαση της ελληνικής νομισματοκοπίας την περίοδο της βασιλείας του Γεωργίου Α’. Το υλικό συλλέχθηκε και στη συνέχεια διαχωρίστηκε σε θεματικές ενότητες, προσδιορίστηκαν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στη δημιουργία κοπής των νομισμάτων της περιόδου του Γεωργίου Α’, ενώ επισημάνθηκαν και τα χαρακτηριστικά κάθε χαράκτη, τα οποία επιτρέπουν την ταυτοποίηση των νομισμάτων και τον διαχωρισμό της καλλιτεχνικής τους ταυτότητας. Το όλο εγχείρημα ήταν δύσκολο και απαιτητικό, καθώς επρόκειτο για μια απόπειρα σκιαγράφησης των ενδότερων μηχανισμών ενός νεοσύστατου κράτους που προσπαθούσε να ορίσει την ταυτότητά του μέσω της κοπής νέων νομισμάτων.

Ο δε θεματολογικός και υφολογικός πλούτος των νομισμάτων συχνά-πυκνά υποχρέωνε σε μεθοδική κατάταξη και εξέτασή τους κατά ενότητες και περιόδους, δημιουργώντας συχνά την τάση της αναζήτησης όλο και περισσότερων παραλλαγών τους, ψάχνοντας το μίτο, καθώς υφολογικά και νοηματικά στα νομίσματα συμπυκνώνονται όσα μας έχει… ψιθυρίσει η Ιστορία.

Μέσα από την ιχνηλασία, λοιπόν, των νομισμάτων αυτής της περιόδου επιχειρήθηκε να χυθεί φως στα μισοσκόταδα της νομισματικής ιστορίας και να θεμελιωθούν αφετηρίες που ίσως οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση του θέματος. Η προσδοκία αυτού του λευκώματος είναι να προστεθεί μια ακόμη μικρή αχτίδα σε μια όχι και τόσο καλά φωτισμένη κουκκίδα του νομισματικού χάρτη, να οδηγήσει τον μελετητή σε άγνωστες και ανεξερεύνητες, γόνιμες περιοχές. Να διανοίξει νέα πεδία μελέτης και νέες προσεγγίσεις…

Η νομισματική εξάλλου είναι ένα ταξίδι που ποτέ δεν χάνει σε ένταση και πάθος, μια και το στοιχείο της έκπληξης σε κάθε νέα δυνατή ≪συνάντηση≫ με ένα νόμισμα ποτέ δεν μετριάζεται, τουλάχιστον όχι μέχρι την επόμενη ≪κατάκτηση≫!

Μπορεί να κλείνει λοιπόν ένα κεφάλαιο με την παρούσα έκδοση, αλλά το ταξίδι της συγγραφής δεν τελειώνει εδώ. Θα συνεχιστεί με ένα νέο βιβλίο που βρίσκεται στα σκαριά… Ένα βιβλίο που έχει πυξίδα σε πιο ανοιχτούς ορίζοντες και συγκεκριμένα στο ελληνικό αρχιπέλαγος. Από τους νομισματικούς χάρτες, λοιπόν, στους χάρτες της Καρπάθου!

Το λεύκωμα θα διατίθεται από το πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη ,και από την ΠΝΕ Πανελλήνια Νομισματική Ένωση