“Δεν έχουμε λιμάνια, κακά τα ψέματα, φτιάχτηκαν με λανθασμένο τρόπο, με λάθος αντίληψη και σήμερα εξακολουθούν να επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη. Αυτό πάνε να κάνουν τώρα στα Πηγάδια της Καρπάθου. Όμως θα έπρεπε η κοινωνία, ειδικά ο κόσμος της Καρπάθου, να μη τα βάζει με το πλοίο και τον καπετάνιο που θα περνά και θα σφυρίζει αλλά δεν θα μπορεί να πιάσει το λιμάνι του νησιού. Εμείς οι πλοίαρχοι δεν έχουμε σταματήσει να τα λέμε, τα ίδια έλεγαν και οι καπεταναίοι στη περίπτωση της Κάσου, όμως δεν τους άκουσε κανένας. Το λιμάνι του νησιού είναι επικίνδυνο, είναι φάκα, αν δεν πιάσεις πας κατευθείαν στα βράχια. Έχει συμβεί δυο φορές, το 2011 με το ΠΡΕΒΕΛΗΣ και το 2014 με τον Β. ΚΟΡΝΑΡΟ.”
(Απόσπασμα από πρόσφατη συνέντευξη του Πλοιάρχου του ΠΡΕΒΕΛΗΣ και τώρα Πλοηγού στο λιμάνι του  Πειραιά Βαγγέλη Στουραϊτη στον Μαν Δημελλά).

Το ίδιο έλεγε και ο καπετάν Νίκος, προηγούμενος πλοίαρχος του ΠΡΕΒΕΛΗΣ: «Επί δύο ώρες εξηγούσα στον μελετητή το 2009, γιατί δεν μπορεί να γίνει λιμάνι στο Γααρόνησο, και τελικά εκεί το σχεδιάζουν. Εγώ σε λίγο θα είμαι συνταξιούχος, εσείς θα έχετε το πρόβλημα». Πράγματι εκείνος συνταξιοδοτήθηκε, ο καπετάν Βαγγέλης έγινε πλοηγός στο Πειραιά, και το πρόβλημα του λιμανιού της Καρπάθου παραμένει.

————————————————————————————————-

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΑΛ

Αναρτήθηκε  στην διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΧΜΤ4653ΠΩ-ΜΕ η απόφαση της ΕΣΑΛ 75/02/31-05-2018 με την οποία:

«Αναβάλλεται η λήψη απόφαση επί της ΠΠΠΑ του έργου προκειμένου: Να συμπληρωθεί η εκπονηθείσα μελέτη κυματικής διαταραχής λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά στοιχεία της νέας προτεινομένης λύσης προκειμένου να προσδιοριστούν οι κυματικές συνθήκες εντός της λιμενολεκάνης.

Να αιτιολογηθεί από τον μελετητή η σκοπιμότητα αλλαγής της διάταξης των εξωτερικών έργων προστασίας και να εξετασθεί εάν είναι εφικτή η αξιοποίηση των  υφισταμένων ανατολικών  κρηπιδωμάτων του λιμένα.

Να εξετασθούν από το Υπουργείο Οικονομικών προβλήματα που ανακύπτουν από την ενδεχόμενη μη ύπαρξη οριογραμμών χερσαίας ζώνης καθώς και αιγιαλού και παραλίας.

Να διερευνηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Πολιτισμού το ενδεχόμενο στην προτεινόμενη θέση του Γααρόνησου να υπάρχουν αρχαιότητες περίπτωση κατά την οποία το εν λόγω Υπουργείο δεν θα συμφωνήσει με την υλοποίηση του έργου».

Ελπίζουμε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιώργος Τούμα, που μας κατηγόρησε ότι παραπλανούμε το Δ.Σ. λέγοντας ότι η πρόταση της ΠΠΠΑ δεν εγκρίθηκε και η ΕΣΑΛ ανέβαλε την απόφασή της επί του θέματος να έχει την ευαισθησία και κατά την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.να ζητήσει συγνώμη, όχι από μας, αλλά από τους Δημότες όχι μόνο για το λάθος που έκανε αλλά και για το γεγονός ότι με την συνδρομή και του ιδίου καθυστερεί η αδειοδότηση ενός σημαντικού για την Κάρπαθο έργου  επί τέσσερα και πλέον έτη.

————————————————————————————————-

Παρ’όλες τις ενστάσεις των πλοιάρχων, Καρπαθίων και μη και παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν εγκρίθηκαν οι τρεις προτάσεις του μελετητή για δημιουργία νέου λιμανιού στο Γααρόνησο, με τους Δημοτικούς μας άρχοντες να αποφεύγουν ακόμη και την συζήτηση για εξέταση άλλων λύσεων.

Όχι μόνο δεν ζήτησαν από το Λιμενικό Ταμείο να εξετάσει την πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων, να την κοστολογήσει και να την αξιολογήσει συγκριτικά με την λύση του μελετητή όπως ζητούσαν με αίτηση τους από 18 Ιουλίου 41 δημότες, αλλά δεν την έφεραν καν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλο που ο κανονισμός επιβάλλει «να συζητηθεί υποχρεωτικά εντός 30 ημερών».

Πηγάδια η πρωτεύουσα της Καρπάθου.Φωτό: Alessandro Di Martino

Και όταν ύστερα από την αίτηση επτά Δημοτικών Συμβούλων συγκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ 2 του 3852/10 «με αποκλειστικό θέμα την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 18 Ιουλίου 2018 υπομνήματος – αίτησης δημοτών για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της Μελέτης επέκτασης Λιμένα Καρπάθου και εξέταση/μελέτη της πρότασης των Καρπαθίων πλοιάρχων που περιλαμβάνει: α. Την επέκταση του προσήνεμου μώλου κατά 120-150μ, την κατασκευή κρηπιδώματος στην ανατολική πλευρά του Γααρόνησου όπως πρόβλεπε και το ΓΠΣ της πόλης του 1986 και επιπρόσθετα την κατασκευή κρηπιδώματος 200 μ στην βόρεια ακτή του Βρόντη που καλύπτει και την ανάγκη εκφόρτωσης των οχληρών και επικινδύνων φορτίων, όπως αποφασίσθηκε με την 229/2017απο 24/11/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου», ματαίωσαν ΠΑΡΑΝΟΜΑ την συζήτηση.

Παρότι την πρόταση του Δήμαρχου για το κατεπείγον και τη μη συζήτηση του θέματος ψήφισαν μόνο 8 από τους 15 παρόντες  Δημοτικούς Συμβούλους και κατά συνέπεια η πρόταση δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ των 11 ψήφων όπως απαιτεί το άρθρο 67 του Ν 3852/10, ο πρόεδρος θεώρησε λήξασα την συνεδρίαση κατά παράβαση του άρθρου 67  παράγραφος 7 του Ν. 3852/10 που προβλέπει  ρητά ότι: «Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης».

Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον Δήμαρχο να προτείνει την συζήτηση ως κατεπείγοντος θέματος που δεν είναι γραμμένο στην Η.Δ. Δεν επιτρέπει σε καμιά περίπτωση ματαίωση συζήτησης του θέματος της ημερησίας διάταξης. Οι μόνοι που είχαν δικαίωμα αναβολής της συζήτησης ήταν οι προκαλέσαντες την συνεδρίαση Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Στις ίδιες διατάξεις παραπέμπει και το άρθρο 9 του Κανονισμού λειτουργείας του Δ.Σ που προβλέπει ότι. «Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν από τον Δήμαρχο δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέμα, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»

Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το μόνο νόμιμο δικαίωμα που είχαν ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ήταν, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος της ημερησίας διάταξης, να εισηγηθούν στο Δ.Σ να μη κάνει δεκτή τη πρόταση των Δημοτών για εξέταση εναλλακτικών λύσεων, όπως έκανε και στις 22/7/16. Προφανώς όμως φοβόντουσαν ότι μετά την συζήτηση και την  πλήρη ενημέρωση των συμβούλων η εισήγησή τους θα είχε την ίδια τύχη που είχε παρόμοια εισήγηση του Δήμαρχου που ψηφίστηκε μόνο από 4 από τους 18 παρόντες Δ.Σ. Για αυτό και δεν άφησαν καν να αναγνωσθούν οι αιτήσεις και να ακουσθούν οι προτάσεις των Συμβούλων και των Δημοτών και προτίμησαν την παράνομη ματαίωση της συνεδρίασης.

Για τον ίδιο λόγο δεν επιτράπηκε σε εκπροσώπους των δημοτών που υποτίθεται πως κλήθηκαν για να συμβάλουν στην ενημέρωση του Δ.Σ σχετικά με την πρότασή τους να πάρουν το λόγο. Προφανής στόχος ήταν η αποφυγή της συζήτησης και της ενημέρωσης των Δημοτών για το τι διημείφθη στην ΕΣΑΛ, ποια είναι μειονεκτήματα της πρότασης του μελετητή και ποια τα πλεονεκτήματα της πρότασης των Καρπαθίων πλοιάρχων.

Αν μας δινόταν ο λόγος θα διευκρινίζαμε ότι η «δημοσιοποίηση» που αναφέρεται στη αίτηση σημαίνει απλή γνωστοποίησή που γίνεται πριν την ολοκλήρωση των πρακτικών και την δημοσίευση της απόφασης.

Θα διευκρινίζαμε ότι με την αίτηση τους οι Σύμβουλοι και οι δημότες δεν ζητούσαν  να συζητηθεί η απόφαση της ΕΣΑΛ αλλά να επανεκτιμηθεί η προβληματική λύση του μελετητή και να εξετασθεί και εναλλακτική λύση. Ότι ανεξάρτητα από το όποιο σκεπτικό της αναβολής, η ουσία είναι ότι η αναθεωρηθείσα για δεύτερη φορά έκθεση ΠΠΠΑ δεν εγκρίθηκε και πάλι από την ΕΣΑΛ που ανέβαλε την απόφασή της επί του θέματος και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει όσες παρασκηνιακές  πιέσεις και αν ασκηθούν. Ότι το έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας, που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος  δεν διαψεύδει τα αναφερόμενα στην αίτηση των Συμβούλων  για την αναβολή της απόφασης της ΕΣΑΛ. Ότι πράγματι η ΕΣΑΛ τοποθετείται μόνον επί των προτάσεων που υποβάλλονται αρμοδίως επιβάλλει την υποβολή εναλλακτικών λύσεων από τους αρμοδίους φορείς, όπως είναι το Λιμενικό Ταμείο και γι’ αυτό τον λόγο επιβάλλεται  πρέπει να εξετασθεί ΑΜΕΣΑ από το Λιμενικό Ταμείο η εναλλακτική πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων και να περιληφθεί στην έκθεση του ΠΠΠΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ.

Αυτό το αυτονόητο και πάλι δεν έγινε, με ευθύνη όχι μόνο του Δημάρχου και του προέδρου του Δ.Σ, αλλά και του επικεφαλής της μειοψηφίας Μ. Χανιώτη.

Από τον επικεφαλής της μειοψηφίας και πρώην Δήμαρχο, περιμέναμε περισσότερη συνέπεια και υπευθυνότητα. Περιμέναμε να απαιτήσει την τήρηση του Νόμου και του κανονισμού και όχι να συνεργήσει στην καταπάτησή τους. Να στηλιτεύσει την άρνηση του προέδρου του Δ.Σ να φέρει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας προς συζήτηση την αίτηση των δημοτών και να ζητήσει εξηγήσεις από τον Δήμαρχο γιατί επί εννέα (9) μήνες δεν έχει προβεί σε καμιά ενέργεια προς υλοποίηση με αριθμ 229 από 24 Νοεμβρίου 2017 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ για μελέτη κρηπιδώματος οχληρών και επικινδύνων, όπως έχει καθήκον και υποχρέωση από το Νόμο.

Δυστυχώς και αυτός προτίμησε να κινηθεί με γνώμονα  μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν όσοι αρνήθηκαν την συζήτηση είναι απλό. Σε τι θα έβλαπτε να έχει ζητήσει ο Δήμος από την Τ.Υ. του Λ.Τ να εξετάσει προκαταρκτικά την πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων και να την συγκρίνει με αυτή του μελετητή, πριν την δημοσίευση της απόφασης της ΕΣΑΛ.

Η μόνη λογική απάντηση είναι ότι φοβούνται ότι με την συγκριτική αξιολόγηση θα αποδειχθεί ότι η πρότασή των Καρπαθίων Πλοιάρχων υπερέχει συντριπτικά της απαράδεκτης λύσης του μελετητή και ότι θα καταδειχθούν οι διαχρονικές ευθύνες των ιδίων και όσων αρνούνται πεισματικά την εξέταση εναλλακτικών λύσεων εκτός του Γααρονήσου.

Το ίδιο συνέβη και το 2016. Παρότι και τότε ο Προεδρεύων της ΕΣΑΛ ανακοίνωσε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης στις 25/1 παρουσία του Δημάρχου ότι η απόφαση επί του θέματος αναβάλλεται, επτά μήνες αργότερα, στις 22 Ιουλίου κατά την συζήτηση της από 23/10/14 παρόμοιας αίτησης 250 δημοτών, ο Δήμαρχος ισχυριζόταν ότι η πρόταση του μελετητή δεν είχε απορριφθεί, ότι έπρεπε να περιμένουν τη δημοσίευση της απόφασης και εισηγήθηκε να μη εξετασθούν άλλες εναλλακτικές λύσεις για να μη καθυστερήσει η μελέτη. Τελικά πέρασαν δυο χρόνια και ακόμη βρισκόμαστε στον προκαταρκτικό σχεδιασμό, όταν αρκούσαν δυο μόλις μήνες για την προκαταρκτική εξέταση της εναλλακτικής λύσης.

Το ίδιο περίπου έγινε και δυο χρόνια νωρίτερα όταν στην συνεδρίαση της 20/6/2014,επί Δημαρχίας ακόμη του κ. Χανιώτη, επισημάνθηκαν τα μειονεκτήματα της αρχικής λύσης Γιαμίν με υπόμνημα 58 δημοτών που πρότειναν, από τότε, τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης με στόχο την χρησιμοποίηση του λιμανιού από τουριστικά σκάφη και την μεταφορά στο Βρόντη των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού. Και τότε ο Δήμαρχος ζήτησε αναβολή της συζήτησης για να κληθούν δήθεν και άλλοι μελετητές να ενημερώσουν το Συμβούλιο. Τελικά πέρασαν τέσσερα χρόνια και ακόμη περιμένουμε την οργάνωση μιας τέτοιας  συζήτησης. Αν από τότε γινόταν αποδεκτή η πρόταση των δημοτών και περιλαμβανόταν και η λύση που πρότειναν ως εναλλακτική στην έκθεση του ΠΠΠΑ, ίσως σήμερα τα έργα να βρίσκονταν σε εξέλιξη, αν βέβαια ο Περιφερειάρχης εξασφάλιζε τις αναγκαίες πιστώσεις όπως είχε υποσχεθεί.

Δυστυχώς τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα.

ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΜΕΝΟΙ

Κατά την ματαιωθείσα συνεδρίαση του Δ.Σ., Δημοτικοί Σύμβουλοι αναφέρθηκαν σε παραπλάνηση των ιδίων ή άλλων. Μας έκαναν μάλιστα μαθήματα «δημοκρατίας», αρνούμενοι ταυτόχρονα τις δημοκρατικές διαδικασίες που προβλέπονται από τους νόμους και τους κανονισμούς. Υποστήριξαν πως δικαίωμα να τοποθετούνται στο δημοτικό Συμβούλιο και την ΕΣΑΛ έχουν μόνο οι εκλεγμένοι. Αν μας δινόταν ο λόγος θα τους εξηγούσαμε ποια είναι η έννοια της «Δημοσιοποίησης μιας απόφασης» και ποια ή έννοια της δημοσίευσής της. Ότι η απόφαση της ΕΣΑΛ για αναβολή λήφθηκε την 31η Μαίου και δημοσιοποιήθηκε την επομένη. Ότι η αναβολή απόφασης στην ΕΣΑΛ σημαίνει ότι η πρόταση  του μελετητή δεν εγκρίθηκε. Ότι δικό τους καθήκον είναι να επιζητήσουν μια λύση που θα εξυπηρετεί την Κάρπαθο. Θα επισημαίναμε πως παραπλανούν όσοι με ψευδή στοιχεία οδήγησαν και προσπαθούν να οδηγήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο σε λάθος αποφάσεις και παραπλανούνται όσοι τα δέχονται αβασάνιστα. Και αυτοί, όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα, δεν είμαστε εμείς.

Παραπλανούσαν και παραπλανούν:

 • Όσοι ισχυρίζονται ότι το ΓΠΣ  της πόλης  του 1986 προβλέπει την κατασκευή νέου λιμανιού στο Γαρόνησο ενώ η αλήθεια είναι ότι προβλέπει επέκταση του προσήνεμου μώλου κατά 150μ και έξοδο του λιμάνι από την Ακρόπολη και στο Γααρόνησο μικρού κρηπιδώματος 90 μ στο Γααρόνησο για τα μικρά ημερόπλοια.
 • Όσοι ισχυρίζονταν ότι η μελέτη ήταν έτοιμη από το 2014 ενώ  αποδείχθηκε πως ακόμη βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικού σχεδιασμού.
 • Όσοι διατείνονται ότι το Δ.Σ είχε εγκρίνει την κατασκευή «νέου» λιμανιού στο Γααρόνησο  το 2006, ενώ η αλήθεια είναι ότι είχε εγκρίνει μόνο την από ιδιώτη μελετητή κατάρτιση του φακέλου προκήρυξης μελέτης έναντι 4000 ευρώ.
 • Όσοι υποστήριζαν ότι η μελέτη είχε εγκριθεί από το Δ.Σ το 2006, όταν η πρώτη πρότασή του μελετητή, δημοσιοποιήθηκε αρχές του 2014.
 • Εκείνοι που υποστήριζαν από το 2014 ότι δεν μπορούσε να αλλάξει το φυσικό αντικείμενο της μελέτης και ότι αυτή έπρεπε να ολοκληρωθεί σύμφωνα με την προκήρυξη, ισχυρισμός που αυτοδιαψεύστηκε, αφού ήδη έχουν γίνει δυο τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου της μελέτης, οι οποίες μάλιστα δεν έχουν καμιά σχέση με την αρχική προκήρυξη.
 • Όσοι ισχυρίζονται πως αν αλλάξει η θέση του έργου θα χαθούν πιστώσεις 12 εκατομμυρίων που δήθεν είναι δεσμευμένες για την κατασκευή του έργου, ενώ η αλήθεια είναι ότι το έργο δεν έχει ούτε καν προεγκριθεί ή προενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα της περιφέρειας ή του Λ.Ταμείου. Η μοναδική δέσμευση  πιστώσεων που υπάρχει είναι 300.000 ευρώ στον προϋπολογισμό της Π.Ν.Α. για την πληρωμή της μελέτης και η υπόσχεση του κ. Χατζημάρκου ότι όταν ολοκληρωθεί η μελέτη- (τέλος του 2019, μετά τις περιφερειακές εκλογές)- θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις.
 • Εκείνοι που υποστηρίζουν πως αν αλλάξει το φυσικό αντικείμενο της μελέτης θα χρειασθούν 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί η μελέτη, όταν σύμφωνα με τον οδηγό ωρίμανσης μελετών λιμενικών έργων της ΜΟΔ μ ο ενδεικτικός ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για ωρίμανση μιας μελέτη λιμενικού έργου είναι δυό χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της προκαταρκτικής.
  (https://www.mou.gr/elibrary/03_odigos_limenika_erga_total.pdf
 • Εκείνοι που ισχυρίζονταν ότι για την μελέτη του εναλλακτικού κρηπιδώματος στο Βρόντη θα απαιτηθούν δήθεν άλλες 200.000 ευρώ, όταν σύμφωνα με τον κανονισμό προεκτιμένων αμοιβών μελετών  του 2017 (Απόφαση ΔΝΣΓ/32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2519/Β/20017), το κόστος για μελέτη κρηπιδώματος 200 μ σε βαθος-10μ  προϋπολογίζεται σε 8400 ευρώ και 28.400 για την οριστική μελέτη και αποκρύπτουν ότι το κόστος της κατασκευαστικής μελέτης της νέας πρότασης Γιαμίν θα υπερβεί τον αρχικό προϋπολογισμό των 300.000 κατά 175.000 ευρώ.
 • Εκείνοι που κατά την συνεδρίαση της 22/7/2016 ισχυρίζονταν ότι ο Δήμος δεν είχε δικαίωμα να αναθέσει απευθείας την προκαταρκτική μελέτη για κρηπίδωμα στο Βρόντη, λόγω κόστους και έλλειψης αρμοδιότητας και ένα χρόνο αργότερα να παραδέχονται ότι αυτό ήταν δυνατόν ( ίδε  Απόφαση Δ.Σ.224/24-11-2017).
 • Εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η μελέτη θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με την προκήρυξη και να πληρωθεί ο μελετητής το σύνολο της αμοιβής όταν σύμφωνα με τον προαναφερθέντα κανονισμό και τον σχετικό νόμο οι μελέτες λιμενικών έργων εκτελούνται και αμείβονται κατά στάδια και επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα και καταγγελίας της σχετικής σύμβασης ακόμη και χωρίς αποζημίωση του μελετητή, αφού η αρχική του πρόταση δεν εγκρίθηκε από την ΕΣΑΛ για λόγους ασφαλείας.
 • Εκείνοι που διατείνονται ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν επιτρέπει την κατασκευή έργου στο Βρόντη, ενώ η αλήθεια είναι ότι η παραπάνω υπηρεσία με δύο έγγραφά της του 2015 και του 2016 έχει παράσχει την κατ’αρχή έγκρισή της και αποκρύπτουν ότι πρόβλημα ενδεχομένως να υπάρχει στο Γααρόνησο.
 • Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι για να εκτελεσθεί λιμενικό έργο στο Βρόντη απαιτείται τροποποίηση του ΓΠΣ του 1986 της πόλης των Πηγαδίων, ενώ η αλήθεια είναι ότι το ΓΠΣ της πόλης δεν αποτελεί χωροταξικό σχέδιο όλης της Καρπάθου και για την κατασκευή λιμενικού έργου εκτός ζώνης λιμένος, όπως είναι το Βρόντη, απαιτείται χαρακτηρισμός της περιοχής ως «εξομοιούμενης λιμενικής ζώνης» που μπορεί να γίνει εύκολα σε λίγους μήνες και αποκρύπτουν ότι για την περιοχή του λιμανιού δεν υπάρχει οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας ούτε και χερσαίας ζώνης λιμένος χωρίς τα οποία δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί οποιοδήποτε έργο.
 • Εκείνοι που υποστηρίζουν πως με την τελευταία πρόταση του μελετητή θα δημιουργηθεί μια μεγάλη μαρίνα που στο εσωτερικό της θα μπορούν να εξυπηρετηθούν 500 σκάφη, όταν σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του ίδιου του μελετητή και το σχέδιο που την συνοδεύει τα πλοία που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν στο εσωτερικό του νέου μεγάλου (!!!!) λιμανιού είναι μόλις οκτώ μικρά ημερόπλοια μέχρι 30 μ  (πρυμνοδετημένα) και ένα πλαγιοδετημένο μήκους 40 μ.
 • Εκείνοι  που λένε ότι με την καθαίρεση του σημερινού κυματοθραύστη δεν θα προκαλείται πρόβλημα από την εισδοχή των κυμάτων στο εσωτερικό του λιμανιού και ότι από την μελέτη προβλέπεται ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, όταν ο ίδιος ο μελετητής παραδέχεται ότι αχρηστεύεται μέρος των υφισταμένων κρηπιδωμάτων λόγω των κυματισμών.
 • Εκείνοι που διατείνονται ότι με την τελευταία πρόταση του μελετητή δέχθηκαν οι πλοίαρχοι των πλοίων της γραμμής και αποκρύπτουν το γεγονός ότι ο μελετητής απέκλεισε την δυνατότητα εκτέλεσης οποιουδήποτε άλλου λιμενικού έργου εκτός του Γααρόνησου.
 • Εκείνοι που διαδίδουν ότι με τις ενστάσεις μας καθυστερούμε την ολοκλήρωση της μελέτης αντί να παραδεχθούν ότι αιτία της καθυστέρησης ήταν οι προβληματικές λύσεις που πρότειναν και η άρνηση να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις και ότι με την ανάδειξη των μειονεκτημάτων των προτάσεων του μελετητή αποτρέψαμε την ολοκλήρωση και πληρωμή μιας προβληματικής μελέτης που δεν βελτίωνε την λειτουργικότητα και την ασφάλεια του λιμανιού.

Βέβαια «η πλάνη περί τα πράγματα» δεν απαλλάσσει της ευθύνης όσους ύστερα από τρεις λάθος λύσεις που πρότεινε ο μελετητής για το Γααρόνησο εξακολουθούν να αρνούνται την εξέταση δυνατότητας άλλων λύσεων. Πιο σωστό θα ήταν να παραδεχθούν ότι από άγνοια του αντικειμένου παρασύρθηκαν σε λάθος αποφάσεις από λάθος εισηγήσεις. Επιμένοντας στο λάθος αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη.

Μια αμερικάνικη παροιμία λέει:
«Αν σε παραπλανήσει μια φορά κάποιος φταίει εκείνος, αν σε παραπλανήσει δυο φορές τότε φταις εσύ» και μια ιταλική: «Αν κάποιος με ξεγελάσει μια φορά πρέπει να ντρέπεται. Αν με ξεγελάσει δυο φορές, πρέπει να ντρέπομαι εγώ».

Νικ. Κανάκης