Ο πρόεδρος της υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Βουλής Δημήτρης Γάκης, παρενέβη στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με πρόταση ρύθμισης που αντιμετωπίζει τα σημαντικά ειδικά παιδαγωγικά και κοινωνικά προβλήματα των νησιωτικών σχολικών μονάδων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Με επιστολή του προς τον ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Κ. Γαβρόγλου, ο Δ. Γάκης ζητάει την πρόβλεψη ειδικής μέριμνας για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, που να λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις κοινωνικές δυσκολίες των λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας.

Δημήτρης Γάκης

Ειδικότερα, στην πρόταση Τροπολογίας του βουλευτή Δωδεκανήσου Δ. ΓΑΚΗ, αναφέρεται ότι, «στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας, δύνανται να συστήνονται τμήματα ΕΑΕ, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή και κατόπιν εισήγησης του συλλόγου διδασκόντων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών».

«Σε κάθε νομοθετική μας παρέμβαση στην εκπαίδευση, σεβόμαστε το δικαίωμα των ίσων ευκαιριών των παιδιών μας στη μόρφωση, ανεξάρτητα από γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες και κοινωνικές δυσκολίες. Με την προτεινόμενη Τροπολογία – Προσθήκη διασφαλίζεται η συνταγματική δέσμευση για την υποχρέωση του Νομοθέτη να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών και  θεραπεύονται σημαντικά ειδικά παιδαγωγικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές και ορεινές σχολικές μονάδες στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Έχουμε πετύχει πολλά στην Παιδεία, με το ολοήμερο σχολείο, με την έγκαιρη στελέχωση σε κάθε σχολική μονάδα, με τον επί της ουσίας διάλογο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, με έργα και πράξεις που καθημερινά επιβεβαιώνουν τη συνέπεια με την οποία αντιμετωπίζουμε τον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας. Με την πρόταση για τη λειτουργία τμημάτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών στην ΕΑΕ, σκοπός μας είναι να βελτιωθεί η σχετική ρύθμιση στο σ/ν, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στη Νησιωτική Χώρα», δήλωσε, αναφερόμενος συνολικά για το θέμα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στη νησιωτική Ελλάδα, ο Δημήτρης Γάκης.

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ