Χριστός Ανέστη! Εσπερινός της Αγάπης όπου το Ευαγγέλιο ειπώθηκε και στα Λατινικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Νέα Ελληνικά από τους νέους μας!

Ευχαριστούμε!