Ζωντανή μετάδοση ρομποτικής αποκατάστασης κοιλιοκήλης από την Ρομποτική Αίθουσα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, την Τρίτη 30/4/2019, 3-5μμ με το υπερσύγχρονο τεχνολογικά νέο ρομποτικό σύστημα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, da Vinci SI HD, έκδοση 2019.

Η επέμβαση θα γίνει από τον Dr Κ Μ Κωνσταντινίδη, Διευθυντή Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής και Γενικό Γραμματέα της Παγκόσμιας Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής, CRSA, και τους συνεργάτες του και έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή για να την παρακολουθήσουν πολλές εκατοντάδες χειρουργών από όλο τον κόσμο.

Η τεράστια εμπειρία που έχει αποκτήσει η ομάδα μας στη ρομποτική χειρουργική αποκατάσταση όλων των μορφών κήλης των κοιλιακών τοιχωμάτων από το 2006 και η λαπαροσκοπική εμπειρία μας με περισσότερες από 5000 επεμβάσεις από το 1991, μας επιτρέπει σήμερα να προβάλλουμε και να διδάσκουμε, με υπερήφανεια, τις δικές μας τεχνικές σε χειρουργούς από όλο τον κόσμο!

Ευχαριστώ την εταιρεία Bard για την τιμή που μου έκανε να με συμπεριλάβει στους Key Opinion Leaders για να διδάξω τις τεχνικές μου μέσα από το Hernia University!

Από το επίσημο site της εταιρείας Bardhttps://www.herniau.com/

“Advancing Excellence in Education
LEARN FROM THE TOP SURGEONS FROM AROUND THE WORLD

We have collaborated with global faculty to share best practices in the field of hernia management and repair using an online learning management system which you can access from the convenience of your home or office.”

Upcoming LIVE Surgeries
Date/Time Event
April 30, 2019
8:00 AM to 10:00 AM EST
Hernia U Live From Greece and Chile Laparoscopic eTEP & Robotic IPOM
Dr. Agustín Álvarez from Chile & Dr. Konstantinos M Konstantinidis from Greece»