Ο «σκοπός» της Μαριγώς του Λαχανά

Η Μαριγώ του Λαχανά

Μουσική απο το 1965
Λύρα: Βασίλης Λαχανάς
Λαούτο: Γιάννης Μακρής
Τραγούδι: Μηνάς Παπαδάκης, Γιάννης Μακρής