Ο «Σκοπός» της Μαριγώς του Λαχανά

Η Μαριγώ του Λαχανά

+ΜΑΡΙΓΩ ΛΑΧΑΝΑ

Μουσική από το 1965
Λύρα: Βασίλης Λαχανάς
Λαούτο: Γιάννης Μακρής
Τραγούδι: Μηνάς Παπαδάκης, Γιάννης Μακρής