Ο Διοικητής του Γ.Ν. Καρπάθου Βασίλειος Στασινόπουλος, ευχαριστεί τον Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Πυλών Καρπάθου “Η Πρόοδος” για την ευγενική προσφορά τους ενός καινούργιου αμαξιδίου των ασθενών του Νοσοκομείου Καρπάθου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ