Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων (20/6) και στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Snapshots from the Borders», ο Δήμος Ρόδου πραγματοποίησε στο εκθεσιακό χώρο της πύλης D’amboise έκθεση έργων τέχνης συμπολιτών μας με θέμα το προσφυγικό ζήτημα.

Έκθεση έργων τέχνης με θέμα το προσφυγικό ζήτημα.

Συγκεκριμένα, εκτέθηκαν 37 καλλιτεχνικές δημιουργίες από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Ρόδου, σχολεία της Ρόδου, καθώς και οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας.

Έκθεση έργων τέχνης με θέμα το προσφυγικό ζήτημα.

Στο πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., και του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5.367.995 ευρώ, συμμετέχουν 17 Δήμοι και 14 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών από 14 Ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους Ευρωπαίους πολίτες και τους φορείς λήψης αποφάσεων ότι η μετανάστευση αποτελεί ένα σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο, καθώς και ένα πολιτικό ζήτημα που απαιτεί διευρυμένες συνέργειες και την προαγωγή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Έκθεση έργων τέχνης με θέμα το προσφυγικό ζήτημα.

Για το σκοπό αυτό προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν, μεταξύ άλλων, εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, εκπόνηση μελετών για τις επιπτώσεις του προσφυγικού ζητήματος στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η δημιουργία ενός διευρωπαϊκού δικτύου δήμων.

Ο Δήμος Ρόδου θέλει να ευχαριστήσει θερμά για την πολύτιμη συμπαράσταση και βοήθεια για την διεξαγωγή της παραπάνω έκθεσης:

  • Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά
  • Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Ρόδου
  • Το ΚΑΠΗ Δήμου Ρόδου
  • Το ΚΔΑΠ –ΜΕΑ «ΕΣΤΙΑ» της ΑΜΚΕ του Δήμου Ρόδου
  • Το ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων της ΑΜΚΕ του Δήμου Ρόδου
  • Το Europe Direct Dodecanese της ΑΝΔΩ
  • Το 3ο, 14ο και 15ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου
  • Το 1ο, 4ο και 6ο Γυμνάσιο Ρόδου
  • Τη ΧΕΝ
  • Το 4ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ρόδου