Την στήριξη της υποψηφιότητας της Ρόδου για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021 με το λογότυπο «Ρόδος-Δωδεκάνησα 2021» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου κατά την συνεδρίαση του στις 19/08. Αποτέλεσε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στην εισήγηση του ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος υπογράμμισε:

«Επειδή η πολιτιστική πρωτεύουσα είναι θεσμός ισχυρού συμβολισμού με απήχηση πανευρωπαϊκή και πολύ μεγάλη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη την απασχόληση και τη κοινωνική συνοχή ενός τόπου και συμβάλει καταλυτικά στην ανάδειξη της υλικής και άυλης κληρονομιάς της Ευρώπης καθώς και στην ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινής πολιτιστικής μας ταυτότητας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου να στηρίξουμε την διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 20121 με το λογότυπο «Ρόδος– Δωδεκάνησα 2021»

«Η Ρόδος συνενώνει ανθρώπους, παραδόσεις και αντιλήψεις σε ένα πολιτιστικό παράδειγμα που εκφράζει κατά τον καλύτερο τρόπο τον πλούτο και την ποικιλομορφία του ίδιου του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Στο παράδειγμα αυτό, μεγάλο μερίδιο έχει και η καρπαθιακή παροικία της Ρόδου, η οποία διαθέτει αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, με ανθρώπους του πνεύματος, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες καθώς και δραστήριους και πολυμελείς πολιτιστικούς φορείς με πλούσια δράση μέσα και έξω από τη Ρόδο, μέσα και έξω από τα Δωδεκάνησα. Πιστεύω επίσης ότι μέσα από τον θεσμό αυτό θα μας δοθεί η δυνατότητα να σχεδιάσουμε κοινές πολιτιστικές δράσεις και να προβάλλουμε τις ιδιαιτερότητες του τόπου μας που όχι μόνο δεν είναι λίγες αλλά είναι και μοναδικές» (…)

(Πηγή: Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου)