Ρόδος, 03 Σεπτεμβρίου 2018

Προς : Την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου
κ. Χρυσή Βιτζηλάκη

Αξιότιμη κ. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

 Επί τη αναλήψει των καθηκόντων σας, ως Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας απευθύνουμε εγκαρδίως τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια. Η αναγνώριση στο πρόσωπό σας της ύψιστης αυτής τιμής αποτελεί μία κατάκτηση. Μία κατάκτηση, αλλά και μία απόδειξη της πολύπλευρης γνώσης σας, της ακαδημαϊκής σας εμπειρίας και εξωστρέφειας και της δημοκρατικής σας συνείδησης.

Η νέα Πρύτανης του Παν/μίου Αιγαίου Χρυσή Βιτζηλάκη

Σας ευχόμαστε και πάλι η θητεία σας να αποτελέσει σταθμό στην ιστορία του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την  πνευματική, επιστημονική, πολιτική και ηθική ωρίμανση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Ως Δημοτική Αρχή, προσβλέπουμε σε μια ακόμη καλύτερη, γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προς όφελος τόσο της πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο και της τοπικής μας κοινωνίας.                 

Με βαθύτατη εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Ρόδου
Φώτης ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ