«Παρατηρήσεις  Δημάρχου Καρπάθου επί της από 6/5/2016  πρόσκλησης για δημόσια κρίση διαγωνισμού 28 γραμμών της ΥΠΑ»

Τις παρατηρήσεις του  διατύπωσε  ο  Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Ανδρ. Λάμπρος, επί των σχετικών κειμένων  που παρατέθηκαν  για την  αεροπορική σύνδεση της Καρπάθου από την  Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να προβεί στην διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκμετάλλευση 28 τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, συνέταξε σχετικά κείμενα επί των οποίων ζήτησε   πιθανά σχόλια ή/και παρατηρήσεις. Τα σχόλια – παρατηρήσεις έπρεπε  να υποβληθούν στη Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης– μέχρι και  την 11η Μαίου  2016.

Η Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης  (Δ1) θα συγκεντρώσει όλες τις παρατηρήσεις, θα τις εξετάσει και θα τις συμπεριλάβει, κατά την κρίση της, στα τελικά κείμενά που θα προωθηθούν προς έκδοση.

Οι παρατηρήσεις του Δημάρχου Καρπάθου  έχουν ως εξής:

1. Στο προσχέδιο για την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκμετάλλευση των 28 αεροπορικών γραμμών στην παράγραφο 9 το μέγιστο καταβλητέο οικονομικό αντιστάθμισμα ετησίως για τις γραμμές ΑΘΗΝΑ – ΚΑΡΠΑΘΟ μειώνεται κατά τα δύο τρίτα από 2.100.000€ που ήταν μέχρι σήμερα καθορίζεται στο προσχέδιο σε 700.000€ και για το δρομολόγιο ΡΟΔΟ – ΚΑΡΠΑΘΟ – ΚΑΣΟ κατά τα τρία τέταρτα περίπου, από 4.200.000 € σε 1.200.000 €.
2. Η προτεινόμενη τιμή του εισιτηρίου ΑΘΗΝΑ – ΚΑΡΠΑΘΟ είναι η ακριβότερη που έχει καθορισθεί σε όλη την Ελλάδα. Αυτό καθιστά την Κάρπαθο έναν ακριβό προορισμό και το κόστος μετακίνησης μιας οικογένειας γίνεται απαγορευτικό.
3. Η μείωση των προτεινόμενων δρομολογίων είναι εξαιρετικά μεγάλη όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα στο προτεινόμενο από σας σχέδιο η  συνολική μείωση πτήσεων εβδομαδιαίως προς Κάρπαθο είναι 10 τη χειμερινή περίοδο και 10 την καλοκαιρινή περίοδο.

Επί της ουσίας καταργείτε το απευθείας δρομολόγιο της Καρπάθου από και προς Ρόδο. Επί της ουσίας καταργείτε η απευθείας σύνδεση της Καρπάθου με την πρωτεύουσα του Νομού, τη ΡΟΔΟ, το διοικητικό κέντρο με ότι αυτό συνεπάγεται. Καταργείτε επίσης η σύνδεση της Καρπάθου με την ΚΡΗΤΗ (Σητεία).

Επί των ανωτέρω δυσμενών αλλαγών για την αεροπορική σύνδεση της Καρπάθου εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας και τονίζουμε ότι πρέπει να επανασχεδιάσετε τον προγραμματισμό σας αφού λάβετε υπόψη σας, πέραν της ΝΗΣΙΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νησιών του Αιγαίου, την απομόνωση και την ανασφάλεια των κατοίκων λόγω της δυσκολίας των μετακινήσεων, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο και τα κάτωθι:

1. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καρπάθου με Αθήνα είναι όπως γνωρίζεται, χρονοβόρα αφού το ταξίδι έχει διάρκεια 22 ώρες. Κατά τη χειμερινή περίοδο επίσης πολλά δρομολόγια πλοίων δεν πραγματοποιούνται λόγω των καιρικών συνθηκών.Το δρομολόγια είναι τρία (3) εβδομαδιαίως.

2. Η Κάρπαθος δεν διαθέτει Νοσοκομείο και για τις παροχές υγείας οι κάτοικοι αναγκάζονται να ταξιδέψουν προς Ρόδο ή Αθήνα. Επίσης πολλές υπηρεσίες έχουν φύγει από την Κάρπαθο ή είναι υποστελεχωμένες (πχ ΔΟΥ, ΙΚΑ, Ασφαλιστικοί φορείς, Δικαστήρια)  με αποτέλεσμα οι κάτοικοι για διαδικαστικές υποθέσεις τους, να χρειάζονται τακτικές μετακινήσεις.

3. Κατά τη θερινή περίοδο οι ομογενείς της Καρπάθου από Αμερική και Καναδά έρχονται στη γενέτειρά τους και η ζήτηση είναι μεγάλη αλλά και η πληρότητα αγγίζει σχεδόν πάντα το 100%.

4. Κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου στην Κάρπαθο προσεγγίζουν 700 τσάρτερ. Η ζήτηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αυξάνεται αλλά και η τουριστική κίνηση επιβάλλει την καθημερινή και τακτή αεροπορική σύνδεση και για λόγους υγείας και ασφάλειας αφού προκύπτουν ατυχήματα, τραυματισμοί που χρήζουν άμεσης μετάβασης στο κέντρο.

Κλείνοντας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τουλάχιστον να παραμείνει η αεροπορική σύνδεση της Καρπάθου με ΑΘΗΝΑ ως έχει, 7 δρομολόγια τη χειμερινή περίοδο και 10 τη θερινή, το απευθείας ΡΟΔΟΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ να παραμείνει ως έχει, (7 δρομολόγια εβδομαδιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ανεξαρτήτως άλλως δρομολογίων προς ΚΑΣΟ και Σητεία) και επισημαίνουμε για άλλη μια φορά το αίτημά μας για αεροπορική σύνδεση της Καρπάθου με το Ηράκλειο. Άλλωστε την ανάγκη διασύνδεσης των δύο Περιφερειών Κρήτης και Ν Αιγαίου έχουν επισημάνει και οι βουλευτές του νομού στο κοινοβούλιο, διασύνδεση που διέρχεται από την Κάρπαθο. Θα εξυπηρετήσει αυτό τόσο τους πολλούς φοιτητές της Καρπάθου στην Κρήτη, τις πολλές οικογένειες από Κρήτη που διαμένουν στην Κάρπαθο, τους επαγγελματίες του νησιού που συναλλάσσονται με την Κρήτη αλλά και θα δώσει ώθηση στον τουρισμό από και προς την Κρήτη.

Η οποιαδήποτε μείωση των δρομολογίων τη χειμερινή περίοδο αυξάνει το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων, επιτείνει την απομόνωση και δημιουργεί τάσεις αστυφιλίας.

Η οποιαδήποτε μείωση δρομολογίων κατά τη θερινή περίοδο μειώνει την τουριστική περίοδο, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Καρπάθου και ακυρώνει τις προσπάθειες του Δήμου και των παραγωγικών φορέων για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας που τα τελευταία χρόνια έχει ανοδική πορεία.

Οι επαγγελματικοί φορείς και οι κάτοικοι της Καρπάθου εκφράζουν την έντονη δυσφορία  τους στην προτεινόμενη μείωση των δρομολογίων αφού ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πλήξει ανεπανόρθωτα τον Τουρισμό και την εν γένει οικονομική κατάσταση του νησιού και  θα δημιουργήσει περαιτέρω αίσθημα απομόνωσης και ανασφάλειας (για τη ζωή και την υγεία) στους κατοίκους και στους επισκέπτες. Οι Ακρίτες της νησιωτικής Ελλάδας που παρά της δυσχέρειες παραμένουν στον τόπο τους δεν θα μπορέσουν να αντέξουν την  οποιαδήποτε περαιτέρω απομόνωση που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για το νησί μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Ηλίας Ανδρ. Λάμπρος

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου