Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης, με επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, ζήτησε να δοθεί παράταση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους για την υπαγωγή αυθαιρέτων στο πλαίσιο του νόμου 4495/2017, κατά την οποία τα πρόστιμα είναι μειωμένα κατά 20%.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου, τεκμηριώνει την ανάγκη αυτή, επισημαίνοντας τις επιπρόσθετες δυσκολίες που παρουσιάζονται σε όλους όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία υπαγωγής (πολίτες, υπεύθυνοι μηχανικοί, δημόσιοι λειτουργοί) στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Νεωτέρων Μνημείων.

Δημήτρης Γάκης

Το θέμα αυτό, έχει δημιουργηθεί μετά την πρόσφατη υπουργική απόφαση για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους προϊσταμένους των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών όπου δεν προβλέφθηκε η διαδικασία παραπομπής των αιτήσεων για τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νεωτέρων μνημείων προς το αντίστοιχο τοπικό Συμβούλιο μνημείων, γεγονός που προκαλεί σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στο νησιωτικό νομό μας.

Ο Δημήτρης Γάκης, παρακολουθεί το θέμα που απασχολεί εκατοντάδες Δωδεκανήσιους από την αρχική του φάση και συνεργάζεται με τα δύο Υπουργεία για να δοθεί σύντομα οριστική λύση προς όφελος των πολιτών.